เปิด 41 กลยุทธ์การตลาด แห่งยุคดิจิทัล ที่นักการตลาดต้องรู้ให้รอบ!

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด – เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดอาจกล่าวได้ว่ามัน คือ แผนการระยะยาวเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายบางอย่างทางธุรกิจ โดยหัวใจสำคัญ คือ ธุรกิจต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งก่อนสร้างกลยุทธ์ นักการตลาดจำเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง ตั้งแต่การกำหนดว่าลูกค้าของคุณเป็นใคร ไปจนถึงตัดสินใจว่าช่องทางใดที่ควรใช้เพื่อการเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีกลยุทธ์ทางการตลาดหลายประเภทให้แต่ละองค์กรเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด วันนี้ Talka จะพาไปเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดเกือบทั้งหมดที่มีในยุคนี้ ที่นักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณตกขบวนรถด่วนแห่งยุคดิจิทัลครับ

กลยุทธ์การตลาด คืออะไร

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง แผนโดยรวมของธุรกิจเพื่อเข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ กลยุทธ์ทางการตลาดประกอบด้วยคุณค่าของบริษัทการส่งข้อความที่สำคัญของแบรนด์ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและองค์ประกอบระดับสูงอื่นๆ มักจะเชื่อมโยงถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวที่สรุปคุณค่าของธุรกิจที่มีต่อลูกค้า แทนที่จะอธิบายการกระทำที่เป็นรูปธรรมที่จำเป็นในแคมเปญโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การตลาดถูกใช้เป็นเข็มทิศเพื่อควบคุมความพยายามทางการตลาดโดยรวม แม้ว่าการจะก้าวไปข้างหน้าและวางแผนการตลาดในทันทีอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่กลยุทธ์ทางการตลาดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถปรับปรุงความสำเร็จได้

กล่าวโดยสรุป คือ กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นภาพรวมว่าธุรกิจหรือองค์กรจะนำเสนอคุณค่าโดยรวมต่อลูกค้าอย่างไร โดยทั่วไป กลยุทธ์ทางการตลาดจะระบุเป้าหมายของธุรกิจ ตลาดเป้าหมาย บุคลิกของผู้ซื้อ คู่แข่ง และคุณค่าสำหรับลูกค้า ตลอดจนวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับความพยายามทางการตลาดโดยรวมซึ่งมักจะเป็นการคาดการณ์ไปในอนาคต 

กลยุทธ์การตลาด VS แผนการตลาด

กลยุทธ์การตลาด

ทั้งแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จขององค์กร แม้ทั้งสองจะเป็นคำจำกัดความที่ไม่ซับซ้อน แต่ยังมีความสับสนเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด หลายคนอาจสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดประกอบด้วยสิ่งที่ธุรกิจต้องการเพื่อดำเนินการทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่แผนการตลาดจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ธุรกิจสร้างการเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจจะขาดไม่ได้

องค์ประกอบของ กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับสิ่งที่บริษัทต้องการ เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด และต่อไปนี้ คือองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องรวมไว้ในกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ

 • เป้าหมาย (Goals) : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตระหนักดีถึงเป้าหมายขององค์กร จากนั้นคุณสามารถสร้างแบบจำลองทั้งเป้าหมายทางการตลาดในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์สำหรับแคมเปญการตลาดเฉพาะ หรือการส่งข้อความโดยรวมสำหรับบริษัทหรือลูกค้าของคุณ เป้าหมายถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและวัดผล
 • คู่แข่ง (Competitors) : คุณควรพิจารณาด้วยว่าใครคือคู่แข่งของคุณเมื่อเริ่มต้นสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าคู่แข่งของคุณคือใคร และสิ่งที่พวกเขาเสนอให้ลูกค้าและตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขาคืออะไร ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา
 • กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) : สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องมีความเข้าใจ และมีข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์ จัดทำแผนการตลาด หรือ ค้นหานักลงทุน พิจารณาว่าคุณกำลังพยายามเข้าถึงใครด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ และรับทราบถึงแรงจูงใจ ความต้องการ และสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ
 • ข้อความ (Messaging) : ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาด คือ วิธีที่คุณจะพัฒนาและแบ่งปันข้อความของคุณกับพนักงานภายใน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าภายนอก พิจารณาน้ำเสียงที่คุณต้องการใช้ รวมทั้งศัพท์แสงต่างๆ ลองนึกถึงอารมณ์ที่คุณต้องการสื่อ และวิธีที่คุณต้องการให้ผู้ที่ได้รับข้อความเกิดความรู้สึกและอารมณ์นั้น
 • คุณค่าที่ไม่ซ้ำใคร (Unique Value Preposition) : คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณคือการทำความเข้าใจสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งและสามารถแบ่งปันสิ่งนี้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงควรพิจารณาซื้อจากคุณมากกว่าคู่แข่ง

องค์ประกอบของแผนการตลาด

แผนการตลาดประกอบด้วยขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อดำเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้ แผนการตลาดควรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ส่วนบุคคลและวิธีในการนำกลยุทธ์ไปใช้ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย เริ่มต้นด้วยการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ จากนั้นต้องสร้างแผนรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดว่า กิจกรรมการตลาดของคุณ คืออะไร เมื่อไร อย่างไร และที่ไหน และอธิบายวิธีที่คุณจะใช้วัดความสำเร็จของแผนการตลาดของคุณในภายหลัง ซึ่งต่อไปนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการตลาดครับ

 • การสร้างแบรนด์ (Branding) : คือ การกำหนดวิธีสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทหรือแคมเปญเฉพาะ รวมถึงเสียงของแบรนด์ สี แบบอักษร และอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบการสร้างแบรนด์เหล่านี้ปรากฏบนโบรชัวร์ เว็บไซต์ ช่องโซเชียลมีเดีย อีเมล บล็อกโพสต์ ป้ายร้านค้า และโฆษณากระดาษใดๆ
 • กำหนดการและงบประมาณ (Schedule and Budget) : หากคุณกำลังสร้างแผนการตลาดสำหรับแคมเปญใดแคมเปญหนึ่ง คุณควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการและงบประมาณของแคมเปญด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะดำเนินการได้ตรงต่อเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณตลอดทั้งแคมเปญ ไม่ว่าแคมเปญจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ หรือขายหน่วยของผลิตภัณฑ์บางรายการให้มากขึ้นก็ตาม
 • ความรับผิดชอบ (Responsibilities) : เพื่อให้แผนการตลาดทำงานได้ มักต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนั้น แผนการตลาดควรร่างว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนใดของการดำเนินการตามแคมเปญหรือแผน พิจารณาว่าใครเป็นคนทำกราฟิก เขียนเนื้อหา และแจกจ่ายเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ และสุดท้ายคือการวัด KPI ของพวกเขา
 • กลยุทธ์เนื้อหา (Content Strategy) : กลยุทธ์เนื้อหาอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและความถี่ในการแจกจ่ายเนื้อหาไปยังผู้ชมเป้าหมาย ข้อความทางการตลาดที่คุณจะใช้เพื่อสื่อสารกับพวกเขา และสิ่งจูงใจใดๆ ที่คุณมอบให้สำหรับการโต้ตอบของผู้ชมเป้าหมาย
 • ช่องทาง (Channels) : หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่คุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมเป้าหมายของคุณ คุณจำเป็นต้องวางแผนการตลาดของคุณให้เหมาะสมกับช่องทาง เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารในแต่ละช่องทางอาจแตกต่างกันไป และคุณจะต้องวางแผนเนื้อหาของคุณตามนั้น ซึ่งช่องทางทั่วไป ได้แก่ อีเมล พอดคาสต์ บล็อกโพสต์ และ โซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น

41 กลยุทธ์การตลาด แห่งยุคดิจิทัล

กลยุทธ์การตลาด

1. กลยุทธ์การตลาด แบบดั้งเดิม Traditional Marketing

แม้การตลาดประเภทนี้จะมาก่อนกาล และเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ ไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตามมันคือพื้นฐาน ที่นักการตลาดดิจิทัลทุกคนควรรู้ Traditional Marketing หรือ การตลาดแบบดั้งเดิม หมายถึง การโปรโมตแบรนด์ผ่านช่องทางออฟไลน์ต่างๆ ก่อนอินเทอร์เน็ตจะเฟื่องฟู อาทิ ป้ายโฆษณา ใบปลิว โฆษณาทางโทรทัศน์และสปอตวิทยุ เป็นยุคที่นักการตลาดยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนทุกวันนี้ รูปแบบของการตลาดแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่อาศัยวิธีการแบบเชิงรุก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และ ป้ายโฆษณา เป็นต้น

2. กลยุทธ์การตลาด Outbound Marketing

หรือการตลาดขาออก หมายถึงการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาแบบเชิงรุก เช่น การโทรหาลูกค้า การส่งอีเมล และโฆษณาสิ่งพิมพ์ เหตุที่ วิธีการทางการตลาดนี้เรียกว่า “การตลาดขาออก” เนื่องจากมันคือการส่งข้อความถึงผู้บริโภคเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยไม่คำนึงถึงความสนใจของผู้บริโภคว่าจะให้ความสนใจในสิ้นค้าหรือบริการหรือไม่

3. กลยุทธ์การตลาด Inbound Marketing

การตลาดขาเข้า หรือการตลาดแบบดึงดูด เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดให้ลูกค้าเข้าหาธุรกิจเอง มากกว่าที่จะรบกวนเหมือนกลยุทธ์แบบ Outbound  กลยุทธ์การตลาดขาเข้าส่วนใหญ่คือหนึ่งในกลยุทธ์ของ Digital Marketing เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นมีอำนาจในการค้นคว้าข้อมูลทางออนไลน์ในขณะที่พวกเขาก้าวไปตามเส้นทางของผู้ซื้อเอง การตลาดขาเข้า ถูกสร้างขึ้นบน พื้นฐานที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ การดึงดูด การมีส่วนร่วม และความสุข เป้าหมายในการเริ่มต้นทำการตลาดแบบ Inbound Marketing คือการสร้างเนื้อหาและประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งสอดคล้องกับผู้ชมของคุณและดึงดูดให้พวกเขาเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณ

4. กลยุทธ์การตลาด Digital Marketing

การตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการตลาดแบบดั้งเดิม โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเข้าถึงผู้ชมด้วยวิธีใหม่ๆ การตลาดประเภทนี้ครอบคลุมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดในโลกออนไลน์ ซึ่งธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัล เช่น เสิร์ชเอ็นจิ้น โซเชียลมีเดีย อีเมล และเว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวัง

5. กลยุทธ์การตลาด แบบ Search Engine Marketing

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาหรือ SEM คือการรวมกลยุทธ์ทั้งหมดที่ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะปรากฏบนหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs) อาทิ Google Search หรือ Bing ด้วย SEM คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่หนึ่งเมื่อผู้ใช้ค้นหาคำหลักหรือ Keyword หนึ่งๆ โดยทั่วไป SEM สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) แบบ Organic สำหรับผลการค้นหาทั่วไป และการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) สำหรับผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาที่ได้รับการสนับสนุน

ในการเริ่มต้นการทำ SEO คุณต้องทำความคุ้นเคยกับปัจจัยการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาและผลิตเนื้อหาสำหรับเครื่องมือค้นหาเพื่อสร้างดัชนีบนระบบของเครื่องมือค้นหา ส่วน SEM แบบจ่ายต่อคลิก นั้นเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาคำหลักเพื่อวางโฆษณาของคุณ ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Google Ads นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการจัดการโฆษณา เพื่อให้การสร้างและจัดการแคมเปญ PPC เป็นเรื่องง่าย

6. กลยุทธ์การตลาด Content Marketing

การตลาดเนื้อหา หรือ Content Marketing เป็นเครื่องมือสำคัญในการตลาดขาเข้าและการตลาดดิจิทัล เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการดึงดูดผู้ชมเป้าหมายของคุณ มันเกี่ยวข้องกับการสร้าง เผยแพร่ และแจกจ่ายเนื้อหาไปยังผู้ชมเป้าหมายของคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บล็อก วิดีโอ E-book และการสัมมนาทางเว็บ ด้วยการตลาดเนื้อหา เป้าหมายหลัก คือ การช่วยเหลือผู้ชมของคุณตลอดเส้นทางของผู้ซื้อ ในขั้นแรกต้องระบุคำถามที่พบบ่อยและข้อกังวลทั่วไปที่ผู้ซื้อของคุณมีก่อนที่พวกเขาพร้อมที่จะทำการซื้อ จากนั้นสร้าง Content Calendar เพื่อช่วยคุณสร้างและจัดการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้มีระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่อให้เผยแพร่ได้ง่าย

7. กลยุทธ์การตลาด Social Media Marketing

ด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn และ Twitter แบรนด์ต่างๆ สามารถโปรโมตธุรกิจของตน และมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับโซเชียลมีเดีย สองสิ่งที่สำคัญที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ คือ เนื้อหาที่สร้างการมีส่วนร่วม และ ความสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญ คือ การสร้างสมดุลระหว่างการขายกับความบันเทิง รูปภาพและคำบรรยายที่ดึงดูดใจที่กระตุ้นให้ผู้ชมกดชอบ แชร์ และแสดงความคิดเห็นจะทำให้แบรนด์ของคุณเข้าใกล้การดึงดูดลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ความสม่ำเสมอ คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ติดตามของคุณกลับมาอีก พวกเขาจะลงทุนในแบรนด์ของคุณได้อย่างไรหากพวกเขาไม่ค่อยเห็นมันบนไทม์ไลน์ของตน นอกจากนี้ เพื่อให้การเผยแพร่เนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย มีเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่จะทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติได้

8. กลยุทธ์การตลาด Video Marketing

จากการศึกษาของ Wyzowl ในปี 2564 นักการตลาด 87% กล่าวว่า การใช้วิดีโอในกลยุทธ์ทางการตลาดของตนสามารถมอบ ROI ในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ช่อง YouTube รายชื่ออีเมล และ/หรือการติดตามโซเชียลมีเดีย เนื่องจากวิดีโอสามารถเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ สร้างคอนเวอร์ชั่น และปิดการขาย แอปการตลาดผ่านวิดีโอบางแอปยังให้คุณวิเคราะห์ รักษา และให้คะแนนลีดตามกิจกรรมของพวกเขา

9. กลยุทธ์การตลาด Voice Marketing

การตลาดด้วยเสียง คือการใช้ประโยชน์จากลำโพงอัจฉริยะ เช่น Amazon Alexa และ Google Home เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ชม และตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเขาสนใจ นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับการค้นหาด้วยเสียงโดยใช้คำหลักที่เหมาะสมแล้ว คุณยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยการพัฒนา Google Home Action หรือทักษะของ Alexa ตัวอย่างเช่น Uber สร้างทักษะของ Alexa ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกรถด้วยคำขอเสียงง่ายๆ

10. กลยุทธ์การตลาด Email Marketing

การตลาดผ่านอีเมลเชื่อมต่อแบรนด์กับลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า และลูกค้าผ่านอีเมล แคมเปญอีเมลสามารถใช้เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ สร้างการเข้าชมไปยังช่องทางอื่นๆ โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือดูแลลูกค้าเป้าหมายในการซื้อ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอีเมล เช่น ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) และ พระราชบัญญัติการควบคุมการโจมตีของการตลาดที่ไม่ต้องร้องขอ (CAN-SPAM) ที่กำหนดให้แบรนด์ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านอีเมลเชิงพาณิชย์ที่รับผิดชอบ ซึ่งสรุปได้เป็นสามหลักการต่อไปนี้

 • ส่งอีเมลถึงผู้ที่คาดว่าต้องการจะรับข่าวสารจากคุณเท่านั้น
 • เป็นระบบที่ทำให้สมาชิกเลือกไม่รับอีเมล์ได้ง่าย
 • มีความโปร่งใสว่าคุณเป็นใครเมื่อทำการติดต่อ

เมื่อคำนึงถึง Email Marketing สิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ วางกลยุทธ์ว่าคุณจะสร้างรายชื่ออีเมลของคุณอย่างไรด้วยการสร้างฐานข้อมูลของผู้ติดต่อที่คุณสามารถส่งอีเมลถึงได้ วิธีที่นิยม คือการใช้แบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์ของคุณ จากนั้น คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลและ CRM เพื่อส่ง ติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพของอีเมลของคุณ ในการผลักดันกลยุทธ์อีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด คุณอาจต้องพิจารณาซอฟต์แวร์ระบบอีเมลอัตโนมัติที่ส่งอีเมลตามเกณฑ์การเรียกใช้

11. กลยุทธ์การตลาด Conversational Marketing

หรือการตลาดเชิงสนทนา คือ ความสามารถในการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้ชมเป้าหมายของคุณในหลากหลายช่องทาง และจำเป็นต้องรู้ว่าควรพบปะลูกค้าอย่างไร เมื่อใด และที่ใดที่พวกเขาต้องการ กลยุทธ์นี้เป็นมากกว่าการแชทสด แต่ยังครอบคลุมถึงการโทร ข้อความ Line Facebook Messenger อีเมล Slack และช่องทางอื่นๆ เมื่อคุณเริ่มต้นทำการตลาดเชิงสนทนา คุณจะต้องระบุช่องที่ผู้ชมของคุณใช้อยู่ก่อน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือความสามารถในการจัดการช่องทางหลายช่องเพื่อป้องกันการตอบสนองที่ช้า การสื่อสารที่ผิดพลาดภายใน หรือการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เครื่องมือการตลาดเชิงสนทนา เช่น กล่องขาเข้าแบบรวมศูนย์ เพื่อปรับปรุงความพยายามของคุณให้ประสบความสำเร็จ

12. Buzz Marketing

การตลาดแบบ Buzz เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงโต้ตอบและผู้มีอิทธิพลในชุมชน เพื่อสร้างการตลาดแบบปากต่อปากและความคาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แบรนด์กำลังจะเปิดตัว การตลาดแบบ Buzz ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณติดต่อกับผู้มีอิทธิพลแต่เนิ่นๆ และมีแผนที่จะสร้างกระแสเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ เพื่อติดตามความพยายามของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในซอฟต์แวร์ Social Listening เพื่อติดตามว่าผู้ชมของคุณตอบสนองอย่างไรคือสิ่งสำคัญ กล่าวคือ เป็นการตลาดที่ Content ที่เกี่ยวกับสินค้าของแบรนด์จะถูกแชร์ต่ออย่างมหาศาลในโลกของโซเชียลมีเดียจนทำให้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วถึง

13. Influencer Marketing

การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงชุมชนที่มีอยู่ของผู้ติดตามที่มีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างความภักดีและความไว้วางใจจากผู้ชมที่คุณอาจพยายามเข้าถึง

ในการเริ่มต้นใช้งาน Influencer Marketing ก่อนอื่นคุณต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วย Influencer และกำหนดประเภทของ Influencer ที่คุณกำหนดเป้าหมาย จากนั้น คุณจะต้องสร้างเกณฑ์สำหรับผู้มีอิทธิพลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณของคุณ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ เฉพาะกลุ่ม ขนาดของผู้ชม และเมตริกปัจจุบัน

จากที่นั่น คุณสามารถค้นหาผู้มีอิทธิพลและติดต่อพวกเขาได้โดย:

 • การเข้าถึงโซเชียลมีเดียด้วยตนเอง
 • การใช้แพลตฟอร์มการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์
 • จ้างหน่วยงานเพื่อทำวิจัยและเผยแพร่งานให้กับคุณ

14. Acquisition Marketing

ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดใดๆ เป้าหมายของคุณ คือการดึงดูดและรักษาลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตลาดแต่ละประเภทมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนเฉพาะของเส้นทางของผู้ซื้อ แต่การตลาด Acquisition Marketing หรือ กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดเพื่อเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นลีดที่มีคุณสมบัติในการขาย สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์ประเภทนี้แตกต่างจากการตลาดประเภทอื่นๆ คือ มันขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือจากทีมการตลาด ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้าและทีมที่ประสบความสำเร็จ เพราะลูกค้าที่พึงพอใจ คือ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุด

การตลาดเพื่อการซื้อกิจการ อาจเกี่ยวข้องกับกลวิธีหลายอย่างในการเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Freemium การเปิดตัวศูนย์กลางการศึกษา การเขียนคำโฆษณาบนเว็บไซต์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพอัตรา Conversion และการปรับลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสม นอกจากนี้อาจรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การรักษาลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งต่อระหว่างการตลาดและการขาย

15. Contextual Marketing

หรือการตลาดแบบอิงบริบทรอบตัวลูกค้า ด้วยการโฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์และเครือข่ายโซเชียลมีเดียตามพฤติกรรมการท่องเว็บออนไลน์ของพวกเขา วิธียอดนิยมในการทำให้ความพยายามทางการตลาดตามบริบทที่มีประสิทธิภาพคือผ่านการปรับเปลี่ยนในแบบเฉพาะตัว รวมถึงระบบ CRM ที่ผสมผสานกับเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง เช่น CTA ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถทำให้เว็บไซต์ดูเหมือนเป็นเรื่องราว หรือ “เลือกการผจญภัยของคุณเอง” ได้มากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและดำเนินการอย่างถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

16. Personalized Marketing

การตลาดส่วนบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ทุกคนที่พบแบรนด์ของคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มชื่อผู้ใช้ในบรรทัดของอีเมล หรือส่งคำแนะนำผลิตภัณฑ์ตามการซื้อที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เช่น Versium Reach ช่วยให้นักการตลาดกำหนดเป้าหมายลูกค้า B2B หรือ B2C ได้อย่างง่ายดายด้วยข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่พอใจกับมัน หากมันทำให้ประสบการณ์การชอปปิ้งดีขึ้น ผลการศึกษาของ Smarter HQ ปี 2019 รายงานว่าผู้บริโภค 79% รู้สึกว่าแบรนด์รู้จักพวกเขามากเกินไป ถึงกระนั้น 90% ของพวกเขายังคงเต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของตนเพื่อเส้นทางการซื้อที่ถูกกว่า ง่ายขึ้น และสนุกสนานยิ่งขึ้น

17. Brand Marketing

การตลาดของแบรนด์ คือ การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะของแบรนด์ของคุณและสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับกลุ่มเป้าหมายผ่านการเล่าเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ขัน และแรงบันดาลใจ เป้าหมาย คือการกระตุ้นความคิดและสร้างการสนทนาเพื่อให้แบรนด์ของคุณเป็นที่จดจำและเชื่อมโยงกับความรู้สึกเชิงบวก ในการเริ่มต้นการตลาดแบรนด์ คุณต้องเข้าใจลักษณะผู้ซื้อของคุณอย่าง ลึกซึ้งตลอดจนสิ่งที่สอดคล้องกับพวกเขา คุณต้องพิจารณาตำแหน่งของคุณในตลาดและสิ่งที่ทำให้คุณไม่ซ้ำกับคู่แข่งของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยกำหนดค่านิยมของคุณและสิ่งที่คุณยืนหยัด ทำให้คุณเป็นอาหารสัตว์สำหรับแคมเปญการเล่าเรื่อง 

18. Stealth Marketing

หรือเรียกว่าการตลาดแบบแอบแฝงหรือแบบล่องหน เกิดขึ้นเมื่อแบรนด์โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนกับผู้บริโภคที่ไม่ทราบว่าพวกเขากำลังถูกนำเสนอเนื้อหาทางการตลาดอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูรายการโทรทัศน์ และดูผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้ารวมอยู่ในภาพ ก่อนที่อินฟลูเอนเซอร์จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับการเปิดเผยโฆษณา พวกเขามักจะใช้การตลาดแบบพรางตัวนี้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้รูปแบบการตลาดนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบรนด์ต่างๆ ต้องหาโอกาสที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์

19. Guerrilla Marketing

หรือการตลาดแบบกองโจร คือการเปิดตัวแบรนด์ที่กล้าหาญและชาญฉลาดในสถานที่ที่มีการเข้าชมสูงเพื่อเผยแพร่การรับรู้ถึงแบรนด์ ตัวอย่างของการตลาดแบบกองโจร อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเมืองกลางแจ้งการส่งเสริมในระหว่างการถ่ายทอดสดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สนับสนุนหรือผู้จัดงาน การแสดงโลดโผนในที่สาธารณะ ซึ่งทั้งหมดอาจเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการดึงดูดความสนใจได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกปล่อยทิ้งไว้หากผู้ชมเข้าใจผิดหรือถูกขัดจังหวะด้วยสภาพอากาศ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแบรนด์ 

20. Native Marketing

การตลาดแบบเนทีฟ เกิดขึ้นเมื่อแบรนด์ต่างๆ ปรับแต่งโฆษณาของตนเพื่อให้เข้ากับความรู้สึก รูปลักษณ์ และฟังก์ชันของแพลตฟอร์มที่จะใช้เผยแพร่ บ่อยครั้งที่แบรนด์ร่วมมือกับผู้เผยแพร่เพื่อสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนไปยังผู้ชมของพวกเขา เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านบรรณาธิการของแบรนด์และการสร้างโฆษณาที่ไม่รบกวนผู้คน ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการแปลงหรือสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการตลาดแบบเนทีฟ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยตนเอง หรือผ่านเครือข่ายโฆษณาเนทีฟที่ช่วยค้นหาและอำนวยความสะดวกในการจัดวางโฆษณา

21. Affiliate Marketing

เมื่อธุรกิจให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยขาย หรือ Affiliate Marketer จะเรียกว่าการตลาดแบบพันธมิตร หรือ การตลาดแบบช่วยขายด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อและเป้าหมายแต่ละครั้งที่ทำผ่านกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของพันธมิตร การตลาดประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่ Influencer ซึ่งแบรนด์ยังสามารถใช้ผู็มีอิทธิพลเหล่านี้เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับแบรนด์

หากคุณมีทรัพย์สินทางการตลาดที่ทำงานได้ดีอยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์ที่สร้างโอกาสในการขายหรือเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่มีส่วนร่วม การตลาดแบบ Affiliate เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นต่อไป เลือกผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณขายอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ได้แข่งขันกับคุณ และโปรโมตไปยังผู้ชมของคุณ ในทางกลับกัน เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการเผยแพร่การรับรู้ถึงแบรนด์และเป็นทางเลือกที่ดีในการทำการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการตลาดแบบพันธมิตรเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น และส่วนที่ดีที่สุดคือทุกธุรกิจสามารถออกแบบกฎเกณฑ์ของตนเองได้เมื่อเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตร

22. Partner Marketing

การตลาดของพันธมิตรหรือที่เรียกว่าการตลาดที่อาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น Supplier ลูกค้า หรือบริษัทอื่นๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ Core Business ของเราเลยก็ได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นพันธมิตรกันในแคมเปญการตลาดและแบ่งปันผลลัพธ์ร่วมกัน เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสในการขายที่ยอดเยี่ยม ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้ชมที่พวกเขาอาจยังเข้าไม่ถึง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแบรนด์ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสริมกันและมีบุคลิกผู้ใช้ที่คล้ายคลึงกัน

23. Product Marketing

หรือกลยุทธ์การมุ่งสู่ตลาด ซึ่งการตลาดผลิตภัณฑ์นั้นไม่ใช่แค่การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และเปิดตัวแคมเปญเท่านั้น แต่มันคือการขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ผ่านการวางตำแหน่ง การส่งข้อความ และการวิจัยตลาด นักการตลาด ที่เรียกว่า Product Marketer จะนั่งอยู่ที่จุดตัดระหว่างทีมผลิตภัณฑ์ และต้อง บูรณาการศาสตร์ความรู้ 4 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า นักการตลาดผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องทำงานร่วมกับทุกทีมเพื่อเปิดใช้งานการขายและกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกัน เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

24. Account – Based Marketing

หรือการตลาดเฉพาะบุคคล (ABM) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เน้นเจาะเฉพาะกลุ่ม โดยที่ทีมปฏิบัติต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายบุคคลหรือลูกค้าเหมือนตลาดของตนเอง ทีมการตลาดจะทำการสร้างเนื้อหา จัดกิจกรรม และเปิดตัวแคมเปญทั้งหมดสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นโดยเฉพาะ แทนที่จะเป็นอุตสาหกรรมโดยรวม กลยุทธ์นี้ช่วยให้แบรนด์ออกแบบแคมเปญเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในอุดมคติของพวกเขา และอุทิศเวลาและทรัพยากรให้กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่แสดงพฤติกรรมที่มีความตั้งใจสูง วิธีเริ่มต้น คือการระบุบัญชีที่สำคัญ และสร้างข้อความตามประเด็นที่มีความสำคัญต่อพวกเขามากที่สุด

25. Customer Marketing

ตรงกันข้ามกับการตลาดแบบได้ลูกค้าใหม่ซึ่งมุ่งเน้นที่การหาลูกค้าใหม่ การตลาดของลูกค้าจะเน้นที่การรักษาลูกค้าเดิมของคุณ เป้าหมายสุดท้ายคือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ รวมถึงการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นผู้ให้การสนับสนุนแบรนด์ ต้นทุนในการได้มาซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการรักษาหรือขายต่อยอดลูกค้าที่มีอยู่ ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ จึงสามารถได้รับประโยชน์จากการลงทุนในการตลาดประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม มันอาศัยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของประสบการณ์ของลูกค้า กล่าวคือ ความประทับใจที่คุณมอบให้กับลูกค้าหลังจากที่คุณได้ให้บริการวิธีง่ายๆ ในการทำเช่นนี้ ได้แก่ การขจัดความขัดแย้งในกระบวนการบริการลูกค้า การจัดหาทรัพยากรแบบบริการตนเอง เช่น ฐานความรู้ออนไลน์ และการใช้ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเพื่อจัดการและทำให้การโต้ตอบเป็นแบบอัตโนมัติ 

26. Word-of-Mouth Marketing

ความคิดเห็นของใครที่คุณไว้วางใจมากกว่า ระหว่างเพื่อนหรือแบรนด์? คำตอบนั้นน่าจะชัดเจน นั่นคือเหตุผลที่การตลาดแบบปากต่อปากมีประสิทธิภาพมาก แม้ว่าคุณจะไม่สามารถบังคับมันให้เกิดขึ้นได้เสมอไป แต่คุณสามารถวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณในแบบที่ทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้นได้ เช่น การสร้างเนื้อหาที่แชร์ได้และมีคุณค่าต่อการเป็นไวรัล หรือการขอรีวิวหลังจากนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น

27. Relationship Marketing

การตลาดแบบความสัมพันธ์ คือการตลาดกับลูกค้าประเภทหนึ่งที่เน้นการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์จะภักดีในระยะยาว ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การชนะในระยะสั้นหรือธุรกรรมการขาย แต่มุ่งไปที่การสร้างผู้เผยแพร่แบรนด์ที่จะโปรโมตแบรนด์ สิ่งสำคัญในการทำเช่นนี้ คือการมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่พึงพอใจในแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว เริ่มต้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์คำติชมของลูกค้าเพื่อเรียกใช้แคมเปญ เช่น Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจและผูกพันของลูกค้าต่อองค์กรเพื่อช่วยให้คุณค้นหาว่าใครคือลูกค้าเหล่านั้น จากนั้นจึงคิดหาวิธีเปลี่ยนลูกค้าที่มีความสุขให้กลายเป็นแฟนตัวยง จากที่นั่น คุณสามารถขอให้พวกเขาทิ้งคำรับรอง เข้าร่วมในกรณีศึกษา หรือช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีอื่นๆ 

28. User-generated Marketing

หรือ UCG เป็นการตลาดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเมื่อธุรกิจใช้ประโยชน์จากผู้ชมเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อทางการตลาด อาจเป็นอะไรก็ได้ ทั้ง แฮชแท็กโซเชียลมีเดียที่ขอให้ผู้ใช้แชร์รูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ทำไมแบรนด์ถึงใช้กลยุทธ์นี้? ตอบได้ว่าเนื่องจากมันเป็นวิธีที่คุ้มค่าและสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณและช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง 

29. Campus Marketing

บางแบรนด์มุ่งเป้าไปที่นักศึกษา และใครละที่จะทำการตลาดกับพวกเขาได้ดีกว่าเพื่อนของพวกเขา การตลาดในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นกระบวนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่นักศึกษา มักเกี่ยวข้องกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สร้างความตระหนักรู้ให้กับธุรกิจ คุณมักจะเห็นนักการตลาดในสถานศึกษาที่โปรโมตผลิตภัณฑ์ในบูธกิจกรรม จัดกิจกรรมของตนเอง และแจกของรางวัล และอื่นๆ ในบางโอกาส

30. Proximity Marketing

Proximity Marketing หรือ การตลาดแบบใกล้ชิด โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งเพื่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงผ่านอุปกรณ์พกพา ด้วยกานส่งข้อความเชิงการตลาด ผ่านช่องทาง wireless โดยใช้เทคโนโลยี Mobile App เชื่อมต่อกับ Location service หรือเชื่อมต่อกับ IOT hardware ต่างๆ เช่น Ibeacon, Geofence เป็นต้น โดยใช้สถานที่ตั้งของผู้ใช้เพื่อแสดงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเดินผ่านร้านไอศกรีม คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนส่วนลดพิเศษที่ร้านนั้น นอกจากนี้ แบรนด์ยังสามารถใช้กลยุทธ์นี้เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ได้ทำการซื้อ หรือเพียงแค่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อีกด้วย

31. Event Marketing

Event Marketing คือ การบริหารจัดการ การวางแผน และการสรรสร้างอีเวนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการขององค์กร ซึ่งแบรนด์จำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย พัฒนาสินทรัพย์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความคาดหวัง และกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่การรับรู้ งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป สัมมนา งานแสดงสินค้า การประชุม หรือร้านค้าแบบป๊อปอัพ (ร้านค้าชั่วคราว) จะช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับกลุ่มเป้าหมายได้

32. Experiential Marketing

การตลาดเชิงประสบการณ์ หรือที่เรียกว่าการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วม คือ การเข้าถึงใดๆ ทีทีมการตลาดของแบรนด์ติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ในงานอีเว้นต์ หรืองานอื่นๆ ที่แบรนด์สนับสนุนเพื่อแลกกับโอกาสในการดำเนินการแคมเปญของการตลาดเชิงประสบการณ์ การตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ใช่โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา หรือโฆษณาสิ่งพิมพ์  ไม่ใช่วิดีโอบนโซเชียลมีเดีย โฆษณาบนเครื่องมือค้นหา หรือการตลาดผ่านอีเมล การตลาดเชิงประสบการณ์ คือ การสร้างประสบการณ์ที่สมจริงให้กับผู้คนที่สร้างกระแส บางทีคุณอาจใช้ทีมข้างถนนหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อดึงกลวิธีการตลาดแบบกองโจรออกมา 

มันเป็นการตลาด ที่ประกอบด้วยกิจกรรม ประสบการณ์ และการโต้ตอบทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือนที่หลอมรวมความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ยั่งยืนระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เข้าร่วม และมอบสิ่งที่พวกเขาสามารถนำติดตัวไปได้หลังจากงานจบลง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลเท่านั้น จากการวิจัยอิสระของ HubSpot พบว่า 61% ของนักการตลาดที่ทำการสำรวจกล่าวว่าการตลาดจากประสบการณ์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับบริษัท

33. Interactive Marketing

หรือการตลาดเชิงโต้ตอบ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดด้วยการสร้างบทสนทนาระหว่างแบรนด์และผู้ชมโดยปรับแนวทางตามพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู็จักมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ร้านหนังสือและค้นหาไดอารี่ ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบคุณอาจเห็นคำแนะนำสำหรับบันทึกความทรงจำเพิ่มเติมจากผู้เขียนคนอื่นๆ กลยุทธ์นี้ตอบสนองผู้บริโภคในที่ที่พวกเขาอยู่และสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้เสมอ เมื่อผู้ขายและผู้ซื้อเกิดกิจกรรมและมีการตอบสนองระหว่างกันมากเพียงใด ความสำเร็จของแผนการตลาดและการขายนั้นก็ย่อมมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นตามไปด้วย

34. Global Marketing

หรือ การตลาดแบบไร้พรมแดน เป็นกระบวนการในการขยายความพยายามทางการตลาดของคุณเพื่อดึงดูดผู้ชมทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องมีการวิจัยตลาดที่เข้มข้นเพื่อกำหนดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ตรงใจลูกค้าในระดับสากลมากที่สุด และต้องคำนึงถึงวิธีการทำการตลาดนั้นควรมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  ตัวอย่างเช่น บริษัทอาหารในประเทศไทยที่ตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกา อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายการเมนูบางอย่าง ตลอดจน บรรจุภัณฑ์ ราคา และโฆษณาเพื่อให้สะท้อนถึงผู้ชมในพื้นที่นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

35. Multicultural Marketing

หรือการตลาดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยแบรนด์จะดำเนินการแคมเปญการตลาดที่กำหนดเป้าหมายจากชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของผู้คนที่แตกต่างกันภายในกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมของแบรนด์ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและค่านิยมของชุมชนเหล่านั้น เพื่อค้นหาข้อความที่เหมาะสมและสร้างความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ยกตัวอย่างแคมเปญการตลาดของ Coca Cola : American is Beautiful ที่ใจความสำคัญอยู่ที่การแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ โดยมีการร่วมกันร้องเพลง ‘America the Beautiful’ ในภาษาต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นเสมือนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาอีกครั้ง เป็นต้น

36. Informative Marketing

หรือ การตลาดเชิงข้อมูล คือ แนวทางการตลาดที่แบรนด์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน พูดง่ายๆ ก็คือ การให้ความรู้แก่ผู้ชมเกี่ยวกับพื้นฐานและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง ตลอดจนคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑ์  หลายคนอาจเคยโต้ตอบกับการตลาดเชิงข้อมูลมาก่อน แม้ว่าคุณจะไม่เคยได้ยินคำศัพท์นั้นมาก่อนก็ตาม Ebooks, วิดีโอ “How-to”, บล็อก และโบรชัวร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ถือเป็นการตลาดเชิงข้อมูลทั้งหมด ด้วยการนำเสนอคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ และจุดเด่นหรือความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งวิธีการทางการตลาดนี้แสดงให้ผู้ชมเห็นถึงความสำคัญ และดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายอยู่บนเว็บไซต์เพื่อค้นหาเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณคืออะไร เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดจำนวนมาก เช่น โทรศัพท์ หรือ รถยนต์ เป็นต้น

37. Neuromarketing

Neuromarketing คือเทคนิคและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้เรื่องของประสาทวิทยา หรือ Neuroscience เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยดึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกับการทำงานของสมอง จิตใต้สำนึก ตลอดจนกระบวนการทางความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ รวมไปถึงปฏิกิริยาต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการกระตุ้นความสนใจ เป้าหมายคือเพื่อเปิดเผยความชื่นชอบของผู้บริโภคที่เก็บซ่อนอยู่ในใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคและเพื่อคาดการณ์พฤติกรรม กิจกรรมทางการตลาดที่จำเป็นอาจเกี่ยวข้องกับการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา การวิเคราะห์การสแกนสมอง และการติดตามการทำงานทางสรีรวิทยาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการตลาด เป็นต้น

38. Persuasive Marketing

เรียกอีกอย่างว่าการตลาดแบบโน้มน้าวใจ แตกต่างจากการตลาดเชิงข้อมูล (Informative Marketing) ตรงที่การเข้าถึงอารมณ์ของผู้ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้ชมรู้สึกบางอย่าง เพื่อเชื่อมโยงอารมณ์เหล่านั้นกับแบรนด์ และกระตุ้นการกระทำตามที่แบรนด์ต้องการ มีเทคนิคมากมาย รวมทั้งหลักการลดหรือการเพิ่มราคา ที่สามารถช่วยในการชักชวนหรือโน้นน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการได้ อย่างไรก็ตาม มันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจบุคลิกของผู้ซื้อและรู้ว่าสิ่งใดจะสะท้อนกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง

39. Cause Marketing

หรือการตลาดแบบ “ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ” เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือปัญหาเร่งด่วน ที่เรียกว่า “Hot emergency issues” โดยแบรนด์จะดำเนินการเพื่อผูกมัดตัวเองกับประเด็นทางสังคมในขณะที่โปรโมตสินค้าของตนควบคู่กันไป ตัวอย่างเช่น แบรนด์โปรดของคุณอาจโฆษณาว่าการซื้อจากแบรนด์ของพวกเขาจะส่งผลให้มีการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลแห่งหนึ่ง เป็นต้น  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการแบบชั่วคราวหรือระยะยาว แบรนด์จำเป็นต้องตอบคำถามสามข้อก่อนเริ่มด้วยการตลาดในแนวทางนี้ คือ

 • แบรนด์ของฉันให้ความสำคัญกับสาเหตุใดมากที่สุด
 • จะใช้ประโยชน์จากจุดยืนของเราเพื่อสนับสนุนสาเหตุเหล่านั้นได้อย่างไร
 • จะบอกผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเกี่ยวกับความพยายามของแบรนด์และกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมได้อย่างไร

40. Controversial Marketing

หรือการตลาดแบบคาบลูกคาบดอก เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความเสี่ยง ที่เรียกได้ว่า “ถ้าไม่ปังก็พังไปเลย”  รูปแบบของกลยุทธ์นี้ จะเริ่ม จากการหยิบประเด็น Controversial หรือประเด็น Sensitive ที่จะจุดชนวนให้คนออกมาถกเถียงกันด้วยการใช้หัวข้อที่ขัดแย้งกันเพื่อกระตุ้นความสนใจไปยังแคมเปญการตลาด แต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การแบ่งขั้วผู้ชม แต่เป็นการดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและจุดประกายจากการอภิปรายหรือการถกเถียงนั้นๆ  ซึ่งการใช้กลยุทธ์ในแนวทางนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ด้านหนึ่งมันอาจมีศักยภาพที่จะเผยแพร่และสร้างกระแสให้กับแบรนด์ได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ก็มีความเสี่ยงสูงที่แบรนด์จะปิดช่องทางการเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยปริยาย และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เช่นเดียวกัน 

41. Field Marketing

การตลาดภาคสนาม เป็นรูปแบบการตลาดแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับการออกไปโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถทำได้โดยแจกจ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นำเสนอการสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือใบปลิวในชุมชน เป็นการตลาดที่ครอบคลุมใน 3 เรื่องหลัก คือ มีพนักงานขายช่วยจัดเรียงสินค้าบนชั้น พนักงานขายทำหน้าที่ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยรายงานผลการทำงาน ซึ่งสามารถช่วยให้บริหารและวิเคราะห์การตลาดได้อย่างทันสถานการณ์

สรุป

อาจไม่มีทางที่ถูกหรือผิดเสมอไปในการทำการตลาด ตราบใดที่มันเชื่อมต่อกับผู้ชมที่คุณต้องการและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกันเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายและหาลูกค้า ในท้ายที่สุด คุณจะต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ ผู้ชม และทรัพยากรของคุณ

โดยสรุปแล้ว ยุคดิจิทัลได้นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้นักการตลาดต้องปรับตัวและเปิดรับแนวทางใหม่ๆ เพื่อประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีขั้นสูงและการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้อย่างแพร่หลายได้ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยุคใหม่นี้ นักการตลาดต้องติดตามเทรนด์ล่าสุดและใช้ประโยชน์จากพลังของการตลาดดิจิทัลให้เป็นประโยชน์
ประการแรก นักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยข้อมูลผู้บริโภคที่มีอยู่มากมาย นักการตลาดสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และแนวโน้มของผู้บริโภค ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ พวกเขาสามารถสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายและเป็นส่วนตัวซึ่งสอดคล้องกับผู้ชมเป้าหมายของพวกเขา การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์ของตนให้เหมาะสม ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น
ประการที่สอง การเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียและการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) ได้ปฏิวัติวิธีที่แบรนด์มีส่วนร่วมกับผู้บริโภค แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook และ YouTube กลายเป็นช่องทางการตลาดที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลเหนือผู้ติดตามช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ผ่านคำแนะนำที่แท้จริง
นอกจากนี้ การตลาดบนมือถือยังมีความสำคัญมากขึ้นในยุคดิจิทัล ด้วยการเพิ่มจำนวนของสมาร์ทโฟนและการเปลี่ยนไปสู่ประสบการณ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก นักการตลาดจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ของตนให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์พกพา การโฆษณาบนมือถือ การตลาดตามสถานที่ และแอปบนมือถือนำเสนอโอกาสใหม่สำหรับนักการตลาดในการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคแบบเรียลไทม์และมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
ประการสุดท้าย นักการตลาดต้องยอมรับพลังของการตลาดเนื้อหา ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคต้องการเนื้อหาที่มีคุณค่าและมีความเกี่ยวข้องซึ่งให้ข้อมูล ให้ความบันเทิง และมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ เช่น บล็อกโพสต์ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และอินโฟกราฟิก นักการตลาดสามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมของตน และสร้างความไว้วางใจกับผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับ

แหล่งที่มา :

https://www.indeed.com

https://blog.hubspot.com

https://www.investopedia.com

https://www.coursera.org

บทความแนะนำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *