9 องค์ประกอบสำคัญของ Campaign การตลาด ที่ประสบความสำเร็จ

Campaign

คุณเคยได้ยินสโลแกน “KFC Finger-lickin’ good” มั้ยครับ? หลายคนอาจไม่ทราบว่าสโลแกนนี้เป็นตัวอย่างของแคมเปญทางการตลาด ในความเป็นจริงแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จสามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมายในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดในกลยุทธ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์และธุรกิจในการทำแคมเปญ ซึ่งการดำเนินการและพัฒนาแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นต้องใช้ทั้งความคิดและการคาดการณ์ล่วงหน้า ตลอดจนการวิจัยและการวิเคราะห์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงวิธีและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่หลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญของแคมเปญการตลาดซึ่งเป็นกุญแจที่สำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจครับ

Campaign การตลาดคืออะไร?

Campaign การตลาด

ก่อนอื่นเรามาเกริ่นถึงความหมายของแคมเปญการตลาดกันก่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ความหมายของ Marketing Campaign คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้าสู่ชุมชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และที่สำคัญ คือแพลตฟอร์มออนไลน์ แคมเปญไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถรวมถึงการสาธิต การประชุมทางวิดีโอ และเทคนิคเชิงโต้ตอบอื่นๆ ธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและแฟรนไชส์อาจเริ่มแคมเปญการตลาดบ่อยครั้ง และทุ่มเททรัพยากรที่สำคัญเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และการขาย ทั้งหมดเป็นชุดของการดำเนินการและความพยายามที่มุ่งเข้าถึงลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย SMART ของบริษัท อาทิ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มปริมาณการขาย เป็นต้น

แน่นอนว่ามีหลายอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะสร้างการรับรู้ที่เหนือชั้น ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการรีแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ การตลาดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนและการวิจัยอย่างรอบคอบ เพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่ความสนใจของผู้บริโภคมีจำกัดและปริมาณเนื้อหาดิจิทัลพุ่งสูงขึ้น ผู้โฆษณาจำเป็นต้องหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองแตกต่างจากคู่แข่ง

ประโยชน์ของ Campaign การตลาด

Campaign

ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนแคมเปญการตลาด คุณต้องเข้าใจประเภทของแคมเปญการตลาดและประโยชน์ของแคมเปญให้ชัดเจนจากนั้นคุณต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทต่างๆ สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายจากแคมเปญการตลาด จึงต้องมีการบูรณาการช่องทางต่างๆ ในการพัฒนาช่องทางเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าหากทำได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ ซึ่งผลประโยชน์บางประการที่ธุรกิจจะได้รับ ได้แก่

1. สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์

วัตถุประสงค์หลักของการทำแคมเปญการตลาดคือการแนะนำแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในวงกว้างแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการขายโดยตรงแต่การรับรู้ถึงแบรนด์จะประทับอยู่ในจิตใจของผู้คนเพื่อที่ว่าเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งพวกเขาจะจำแบรนด์ที่พวกเขาได้ยินในโฆษณาได้ทันที

2. รับโอกาสในการขาย

เป็นธรรมดาหากผู้คนสนใจแบรนด์ พวกเขาย่อมต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ หลังจากนั้นพวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่นำไปสู่โอกาสในการขาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถแปลงลีดได้มากขึ้นโดยใช้ระบบ CRM แบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์

3. สร้างยอดขาย

แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยนำพาธุรกิจไปสู่การเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และรับโอกาสในการขาย ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะทำให้บริษัทได้รับผลกำไรมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้บริษัทเข้าใกล้เป้าหมายในการสร้างผลกำไรสูงสุด

4. สร้างกลุ่มลูกค้าประจำ

แคมเปญการตลาดยังสามารถทำให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ในอนาคต สินค้าที่มีคุณภาพดีควบคู่ไปกับแคมเปญการตลาดที่น่าดึงดูดจะทำให้ผู้บริโภคภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและอาจช่วยส่งเสริมการบอกต่อได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบที่สำคัญของ Campaign การตลาด

Campaign

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าแคมเปญการตลาดสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างโอกาสในการขาย เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ โดยการถ่ายทอดข้อความเฉพาะไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโดยการซื้อและใช้ข้อเสนอ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งองค์ประกอบของแคมเปญการตลาดที่สำเร็จจำเป็นต้องประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การประเมินว่าจะวัดผลลัพธ์ของแคมเปญอย่างไร การกำหนดตลาดเป้าหมาย วิธีการส่งมอบแคมเปญ วิธีบรรลุผลและสุดท้ายเพื่อประเมินว่าแคมเปญทำได้ดีเพียงใด ซึ่งความสำเร็จของแคมเปญการตลาดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย บางส่วนอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบหลักที่ควรคำนึงถึงสำหรับแต่ละแคมเปญการตลาดครับ

1. การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมาย SMART (specific, measurable, attainable, realistic,& time-bound) หมายถึงเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง วัดได้ บรรลุได้จริง และมีเวลาจำกัด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมุ่งเน้นความตั้งใจไปในทิศทางเดียว และสุดท้ายจะพิสูจน์ประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญการตลาดต่างๆ การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญควบคู่ไปกับเป้าหมายที่วัดได้คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

2. ทำความเข้าใจโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ

ความเข้าใจและรู้อย่างลึกซึ้งว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไร คือศูนย์กลางของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร มีจุดอ่อนอะไร และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ใด การมีบุคลิกที่ชัดเจน การสร้างเนื้อหาและการระบุช่องทางจะง่ายขึ้นมาก 

3. การกำหนดตลาดเป้าหมาย

การกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกำลังทำการตลาดไปยังลูกค้าที่เหมาะสม นี่เป็นหนึ่งในเสาหลักของการตลาด สิ่งสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมายคือการทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการซื้อ หากผลิตภัณฑ์เป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตลาดเป้าหมายควรเน้นที่นักประดิษฐ์หรือผู้ใช้ในช่วงแรกๆ ซึ่งก็คือผู้ที่เต็มใจและพยายามลองเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในขณะที่หากผลิตภัณฑ์กำลังเข้าสู่พื้นที่ตลาดที่พัฒนาแล้ว บางทีการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ชมส่วนใหญ่ในช่วงต้นหรือช่วงปลายๆ จะดีกว่า นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง คือ ต้องคิดว่าคุณกำลังโฆษณากับลูกค้าปัจจุบันหรือไม่? หรือคุณกำลังพยายามดึงดูดคนใหม่ๆ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณจะส่งผลต่อทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายไปจนถึงการส่งข้อความในช่องทางสร้างสรรค์ที่ใช้ในแคมเปญ

4. เนื้อหาที่มีคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการ

หลังจากที่คุณเข้าใจความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาแล้ว คุณสามารถนำเสนอโซลูชันที่เป็นไปได้ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าผ่านเนื้อหาที่มีคุณภาพ เมื่อลูกค้าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางการซื้อใน Customer Journey พวกเขาไม่ต้องการถูกโจมตีด้วยสำนวนการขาย พวกเขาเพียงต้องการได้คำตอบพื้นฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่พร้อมใช้ (บล็อก, ebooks, คู่มือแนะนำวิธีการ ฯลฯ) และในขณะที่พวกเขาเลื่อนอ่าน พวกเขามักจะต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารไวท์เปเปอร์ การศึกษาวิจัย) การจัดหาเนื้อหาที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนตลอดเส้นทางและการรักษาลูกค้าไว้ในกระบวนการซื้อจะช่วยให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของคุณ และเป็นแหล่งข้อมูลที่พวกเขาพร้อมหันไปหาเมื่อพวกเขาต้องการคำตอบ

5. การโปรโมตเนื้อหา

การสร้างเนื้อหาที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นแต่เนื้อหาจะช่วยคุณได้ก็ต่อเมื่อมีคนกำลังอ่านอยู่ ค้นหาว่าลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลจากที่ใด พวกเขาไปที่โซเชียลมีเดีย Twitter, Facebook, LinkedIn หรือพวกเขาอ่านอีเมลและจดหมายข่าวของคุณหรือไม่? หรือพวกเขาได้รับข้อมูลจากบล็อกของคุณ ชอบเนื้อหาวิดีโอหรือคุณไม่แน่ใจในความต้องการของพวกเขา ค้นคว้า ทดสอบ และติดตามว่าอะไรทำงานได้ดีที่สุด และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การตัดสินใจเลือกข้อความในการสื่อสารที่ชัดเจนและการรักษาข้อความนั้นไว้ในเนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นภายในแคมเปญการตลาดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จเช่นเดียวกัน

6. คำกระตุ้นการตัดสินใจ

อย่าลืมใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) คุณต้องการให้พวกเขาทำอะไร? อาจเป็นการดาวน์โหลด ebook สมัครรับจดหมายข่าวหรือเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสร้าง CTA คุณต้องจำไว้ว่าควรสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงขั้นตอนเดียวของวงจรการซื้อ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าอยู่ในขั้นเริ่มต้นและกำลังอ่านบล็อก พวกเขามักจะไม่สนใจลงทะเบียนเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม การแนะนำให้พวกเขาดาวน์โหลด e-book ของคุณอาจเป็นความคิดที่ดี

7. การส่งมอบแคมเปญการตลาด

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ คุณต้องการให้ผู้ชมดำเนินการอย่างไรเมื่อโต้ตอบกับเนื้อหาที่สร้างสรรค์ของคุณ? คุณกำลังเชิญพวกเขาเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บหรือไม่? หรือให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟรี? ซึ่งข้อเสนอหรือการดำเนินการจะกำหนดวิธีที่เนื้อหาแคมเปญการตลาดของคุณสื่อสารกับผู้ชมของคุณ และท้ายที่สุดแล้ววิธีการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์ในแคมเปญของคุณ

8. ผลลัพธ์

เพื่อให้บรรลุผล สิ่งสำคัญคือต้องอ้างถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแคมเปญบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม อาจไม่มีสูตรสำเร็จในการบรรลุผล เนื่องจากทุกแคมเปญทางการตลาดจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าจะอย่างไร การปรับเทียบความพยายามทางการตลาดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุผลตามที่ต้องการ

9. การวัดผลและการประเมิน

การสร้างเกณฑ์การวัดผลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือวัดบางอย่างอาจเป็นจำนวนการขาย การสั่งจองล่วงหน้า ความรู้สึกของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ การแชร์บนโซเชียลมีเดีย หรือการรับรู้ถึงแคมเปญในข่าว

นอกจากนี้ หลังจากที่แคมเปญการตลาดบรรลุผลแล้ว การประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญเป็นสิ่งสำคัญ การประเมินสามารถทำได้จากแหล่งภายนอกผ่านการตอบรับจากผู้บริโภค วิธีการประเมินทั่วไปเพื่อเผยแพร่ฟอรัมคำติชมแก่ผู้บริโภคเมื่อมีการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้บริโภคอาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจว่าแคมเปญการตลาดประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือควรต้องประเมินความพยายามอีกครั้ง

แหล่งที่มา :  https://www.bizjournals.comhttps://rcpmag.com/https://qualifio.com/blog

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *