เทคนิคพิชิตใจ Gen X แบรนด์ควรวางกลยุทธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ?

Gen X
Gen X – การตลาดยุคนี้มีความซับซ้อนและท้าทายกว่าที่เคยเป็นมา นักการตลาดต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ในตลาดที่มีผู้คนหลากหลายวัย มีกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่นักการตลาดมักจะมองข้าม แม้ว่าพวกเขามีอำนาจในการซื้อสูง ได้แก่ กลุ่ม Generation X ที่คั่นอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างกลุ่ม Baby Boomer และ Millennials ที่มีขนาดใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มที่กลุ่ม เจน X จะได้รับความสนใจจากนักการตลาดน้อยกว่าหรืออาจถูกเหมารวม อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจและการทำการตลาดสำหรับคนเจน X โดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยปลดล็อกโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจที่สำคัญๆ ได้อย่างมาก
 

กลุ่ม GEN X คือใคร?

กลุ่ม Gen X คือใคร

ทำความเข้าใจกลุ่ม Gen X คือใคร? มีค่านิยมและทัศนคติอย่างไร

Generation X หรือที่ในปัจจุบันมักถูกเรียกว่า “วัยกลางคน” พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างกลางทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1980 โดยเติบโตขึ้นมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวกำหนดประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขา ในปี 2023 คน Generation X จะมีอายุระหว่าง 43 ถึง 58 ปี ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด โดยมีปริมาณประชากรน้อยกว่าคนรุ่น Gen Y และ Baby Boomer เล็กน้อยดังนั้นจึงมักจะได้รับความสนใจน้อยกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การตลาด
 
Generation X เติบโตขึ้นมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่สำคัญ พวกเขาเป็นเจเนอเรชั่นแรกที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ในตำนานอย่าง Apple II และ IBM PC และแม้จะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโลกที่มีความเป็นดิจิทัลสูง อย่างเช่นคนรุ่น Gen Y หรือ Millennials แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ ที่ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำมาสู่การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล
 
ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นคนรุ่นแรกที่เติบมาพร้อมประสบการณ์ในยุคบุกเบิกของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ พวกเขายังก้าวเข้าสู่วัยทองในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมและมุมมองทางการเงินของพวกเขาค่อนข้างมาก
 
ความสำคัญของการตลาดต่อ Generation X ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีรายได้ที่เพียงพอ มีอาชีพการงานที่มั่นคงและมีอำนาจในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจที่สามารถมีส่วนร่วมกับจุดยืนของ เจน X ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ต่อไปเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม และทัศนคติของคน เจน X กันครับ
 

ค่านิยมและทัศนคติของคนเจน X

Generation X ส่วนใหญ่มักมีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวคือ รักอิสระ มีไหวพริบ และพึ่งพาตนเองได้ พวกเขาเติบโตมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในยุคที่ผู้หญิงเริ่มออกจากบ้านเพื่อหางานทำมากขึ้น สถิติยังเผยให้เห็นว่า Generation X ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานมากกว่าคนรุ่นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Society for Human Resource Management พบว่า 75% ของ เจน X นั้นให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
 
พวกเขายังถูกมองว่าเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างยุคดิจิทัลและยุคก่อนดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ได้เห็นการเปิดตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตในแต่ละยุค ที่สำคัญพวกเขายังมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับโลกก่อนที่ยุคดิจิทัลจะเข้ามาครอบงำสังคมอีกด้วย
 
นอกจากนี้ Generation X ยังมีนิสัยการซื้อและความชอบที่แตกต่างออกไป พวกเขามักหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยมักจะเปรียบเทียบราคาออนไลน์ก่อนซื้อ และมีแนวโน้มที่พวกเขาจะภักดีต่อแบรนด์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอ ในส่วนของความชอบในการช้อปปิ้ง รายงานจาก NRF พบว่า 67% ของกลุ่ม เจน X ชอบซื้อเสื้อผ้าในร้านค้า และ 77% ชอบซื้อของอุปโภคบริโภคในร้านค้า อย่างไรก็ตาม พวกเขายังสามารถชอปปิ้งบนช่องทางออนไลน์ได้อย่างเช่นกันและถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริโภคบริการออนไลน์ต่างๆ ที่สำคัญเช่นเดียวกับคนรุ่นที่เกิดหลังพวกเขา
 
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติของ Generation X ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่มุ่งปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มประชากรนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของ Generation X ที่นักการตลาดควรพิจารณามีดังต่อไปนี้ครับ
 

1. พึ่งพาตนเอง

Generation X เติบโตในครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ทำงานนอกบ้าน เป็นผลให้พวกเขาพัฒนาความรู้สึกเป็นอิสระและการต้องพึ่งพาตนเอง ในด้านการตลาด ข้อความที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระย่อมมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับจากพวกเขาได้เป็นอย่างดี

2. ชำนาญด้านเทคโนโลยี

แม้ว่ากลุ่ม เจน X อาจไม่ใช่คนกลุ่มแรกๆ ที่เปิดรับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลเช่นเดียวกับกลุ่ม Gen Y หรือ Millennials อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความพอใจกับเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิวัฒนาการใหม่ๆ ได้อย่างไม่ลำบาก พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลได้อย่างไม่เขอะเขิน การศึกษาโดย HRD พบว่าพนักงาน เจน X กว่าครึ่งหนึ่ง (54%) ในทวีปเอเชียมีความ เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในการทำงานเทียบเท่ากับพนักงานรุ่น Gen Y (56%) ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าทางออนไลน์ด้วย ในขณะที่ เจน X ชอบใช้บัตรเครดิตเป็นหลักแต่มากกว่าครึ่งของคนกลุ่มนี้สามารถชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน Mobile Banking ต่างๆ ได้อย่างชำนาญเช่นเดียวกัน

 

3. รักความเป็นส่วนตัว

Generation X มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับ Gen Y ที่เติบโตในยุคที่การแชร์เนื้อหาต่างๆ บนโซเชียลมีเดียมีมากเกินไป ดังนั้นความพยายามทางการตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้ควรเคารพความต้องการในความเป็นส่วนตัวและควรหลีกเลี่ยงแนวทางที่ล่วงล้ำหรือก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวมากเกินไป

 

4. ระแวดระวังและเชี่ยวชาญเรื่องโฆษณา

เนื่องจากพวกเขาเติบโตมาในยุคที่โฆษณาค่อนข้างอิ่มตัว คนเจน X จึงมักจะมีความสงสัยและค่อนข้างฉลาดหรือรู้เท่าทันข้อความทางการตลาดเป็นพิเศษ ดังนั้นความถูกต้องและตรงไปตรงมาจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงคนรุ่นนี้ ที่สำคัญพวกเขามักจะชื่นชมการสื่อสารทางการตลาดที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์

 

5. มีสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

สมาชิก Generation X จำนวนมากอยู่ในช่วงชีวิตที่พวกเขากำลังสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่การงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัว ข้อความทางการตลาดที่พูดถึงความท้าทายและแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีสามารถสะท้อนกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ได้มาก

 

6. มีความภักดีและมีสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์

Generation X มีแนวโน้มที่จะภักดีต่อแบรนด์ การสร้างความไว้วางใจและสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับประชากรกลุ่มนี้สามารถส่งผลให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ได้ยาวนาน นักการตลาดควรมุ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกและน่าจดจำ

 

7. มีความรู้และสนใจด้านการเงิน

หลังจากที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและความไม่มั่นคงทางการเงิน คน Generation X มักจะมีความระมัดระวังทางการเงิน และมีความรับผิดชอบในการใช้จ่าย ข้อความทางการตลาดที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าและผลประโยชน์ระยะยาวสามารถมีประสิทธิผลได้

 

8. มีความสนใจที่หลากหลาย

Generation X เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายและมีความสนใจที่หลากหลาย ความพยายามทางการตลาดควรรับรู้และตอบสนองต่อความหลากหลายนี้ โดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพเหมารวมมากเกินไป

 

9. มีกำลังซื้อสูง

แม้ว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ เช่น Millennials หรือ Gen Z จะมีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย แต่ หากเทียบกันแล้ว เจน X ถือว่ามีกำลังซื้อสูงกว่า นอกจากนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของคนเจน X จำเป็นต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูทั้งพ่อแม่และลูกๆ ของพวกเขาไปพร้อมๆ กัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มประชากรที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุดในบรรดากลุ่มทั้งหมดที่มีศักยภาพในตลาดก็ว่าได้
 

10. เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ 

เจน X มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาสวมใส่ ตลอดจนสถานที่ที่พวกเขาซื้อของและที่ที่พวกเขาเดินทาง ฯลฯ พวกเขาชอบคุณภาพมากกว่าปริมาณ และเต็มใจที่จะใช้จ่ายได้มากมายไปกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
 

11. ชื่นชอบความสะดวกสบาย

ประชากรส่วนใหญ่ของ เจน X มีอาชีพและการงานที่มั่นคงและส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว พวกเขามีงานยุ่งตลอดเวลา ดังนั้นความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาเต็มใจที่จะลองข้อเสนอใหม่ๆ มากขึ้น หรือช่องทางการซื้อใหม่ๆ มากขึ้นหากสิ่งเหล่านั้นทำให้ชีวิตของพวกเขาสะดวกสบายหรือง่ายขึ้น นอกจากนี้เจน X เป็นผู้บริโภคที่ทรงพลังเงียบๆ ซึ่งมีความรู้และอิทธิพลในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ในครอบครัวของตน 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคน Gen X

พฤติกรรมเปิดรับสื่อของ Gen X

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคน Gen X

1. สื่อแบบดั้งเดิม (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)

Generation X เติบโตมาพร้อมกับสื่อแบบดั้งเดิมและยังคงพอใจกับการสื่อสารเหล่านี้อยู่ ตามรายงานของ Nielsen ระบุว่า เจน X ใช้เวลากับโทรทัศน์และวิทยุมากกว่าคนรุ่นอื่นๆ โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวันในแต่ละสื่อ แม้ว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลจะเติบโตขึ้น แต่ก็ไม่ควรมองข้ามสื่ออย่างโทรทัศน์หรือวิทยุหากคิดจะทำการตลาดกับประชากรกลุ่มนี้
 

2. สื่อดิจิทัล (อีเมล โปรแกรมการค้นหา โซเชียลมีเดีย)

แม้ว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกับสื่อแบบดั้งเดิม แต่ Generation X ก็สามารถปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น พวกเขาอยู่ในโลกออนไลน์และมีส่วนร่วม Nielsen รายงานว่า เจน X ใช้เวลาเกือบ 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งแซงหน้าคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Y ที่ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มโซเชียล นอกจากนี้ 75% ของ เจน X นั้นมีบัญชี Facebook และยังใช้งานแทบจะทุกวันอีกด้วย
 
การสำรวจโดย MarketingSherpa พบว่า เจน X ส่วนใหญ่ (85%) ต้องการสื่อสารกับบริษัทผ่านทางอีเมลเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อีเมลกลายเป็นช่องทางการตลาดดิจิทัลที่สำคัญสำหรับคนรุ่นนี้ นอกจากนี้ กลยุทธ์ SEO ก็มีความสำคัญเช่นกันเมื่อทำการตลาดกับ เจน X เนื่องจาก Google รายงานว่า คนเจน X ทำการค้นหาหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการใช้เครื่องมือค้นหาสูงถึง 55% เลยทีเดียว
 

3. ช่องทางออฟไลน์ (Direct mail, งานกิจกรรม)

ช่องทางออฟไลน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดสำหรับ Generation X จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เจน X ตอบสนองต่อแคมเปญไดเร็กเมล์ได้ดี ตามรายงานของ USPS พบว่า 68% ใช้คูปองที่ได้รับทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ การตลาดเชิงประสบการณ์ เช่น งานกิจกรรม และงานแสดงสินค้าก็มีประสิทธิภาพสำหรับคนกลุ่มนี้เช่นกัน การศึกษาโดย EventTrack พบว่า 70% ของ เจน X ชอบแบรนด์ที่นำเสนอประสบการณ์ส่งเสริมการขาย
 
เราจะเห็นได้ชัดว่า Generation X มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีและกระตือรือร้นทางออนไลน์ การศึกษาพบว่า 81% ของกลุ่ม เจน X ใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์ม โดยที่ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
 
นอกจากนี้ เจน X เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดย 78.5% ทำเช่นนั้น และพวกเขายังใช้เวลาออนไลน์ค่อนข้างนาน การศึกษาของ Nielsen พบว่า เจน X ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตประมาณ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

9 กลยุทธ์การตลาดพิชิต Gen X

9 กลยุทธ์การตลาดพิชิต Gen X

ก่อนจะเข้าสู่กลยุทธ์การตลาดเพื่อพิชิตใจคน เจน X นักการตลาดจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นบางประการที่สำคัญด้วย  7 ประการของ เจน X ที่ควรรู้ ก่อนการวางแผนแคมเปญการตลาด ต่อไปนี้ครับ 

  • ชำนาญด้านเทคโนโลยี : เจน X เชื่อมช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่าง Baby Boomers และ Millennials 
  • ใช้งานโซเชียลมีเดีย : จากการวิจัยของ Pew Research พบว่า 76% ของ เจน x ใช้โซเชียลมีเดีย ในขณะที่การวิจัยก่อนหน้านี้โดย Statista แนะนำว่า 77% เป็นผู้ใช้งาน Facebook, 40% ใช้ Instagram และ 34% มีบัญชี LinkedIn
  • ชอบเนื้อหาวิดีโอ : 75 % ของคน เจน X ดาวน์โหลดหรือสตรีมเนื้อหาวิดีโออย่างน้อยเดือนละครั้ง
  • มีการศึกษาดี : ประมาณสามในสิบของ เจน X (29%) มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าเมื่ออายุ 37 ปี เทียบกับประมาณหนึ่งในสี่ของ Baby Boomers เมื่ออายุเท่ากัน
  • ภักดีต่อแบรนด์ : การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความภักดีต่อแบรนด์มีสูงที่สุดในหมู่ผู้บริโภคเจน X
  • โหยหาถึงอดีต : ในแบบสำรวจของ Google ผู้เข้าร่วม เจน X 75% กล่าวว่าพวกเขาชอบดูและฟังเนื้อหาที่เน้นไปที่กิจกรรม ผู้คน หรือบทเพลงในอดีต
  • รู้สึกถูกมองข้าม : ด้วยกลยุทธ์การตลาดส่วนใหญ่ที่เน้นไปที่กลุ่ม Millennials และ Gen Z ผู้บริโภครุ่น X จำนวนมากจึงรู้สึกว่าแบรนด์และนักการตลาดมองข้ามพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจการใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดก็ตาม
เมื่อทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญแล้ว ต่อไปนี้คือ 9 วิธี ที่คุณสามารถนำไปปรับแต่งความพยายามของคุณเพื่อดึงดูดกำลังซื้อของตลาดที่มีโอกาสสร้างกำไรให้คุณได้ครับ
 

1. กำหนดเป้าหมายโฆษณา

แนวทางแบบกว้างๆ และเหมาะกับทุกคนมักจะไม่ประสบความสำเร็จในการโฆษณาไปยังกลุ่ม เจน x ดังนั้นนักการตลลดควรใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและตัวชี้วัดจากข้อมูลเพื่อสร้างโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับพวกเขาแทน คุณสามารถใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อกรองตามตัวแปรหลายตัว นอกเหนือจากอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเจเนอเรชั่น X ของคุณ
 

2. เสนอส่วนลด

เราทุกคนรักการต่อรองราคา แต่ Generation X เติบโตขึ้นมาในยุคทองของคูปอง เมื่อข้อเสนอส่วนลดในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังว่าพวกเขาจะเป็นผู้ซื้อครั้งแรก การเสนอส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งแรกหรือการต่ออายุการสมัครเป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดผู้บริโภค Generation X มาร่วมแบรนด์ของคุณ และทำให้พวกเขาอยู่ที่นั่น
 

3. สร้างโปรแกรมความภักดี

ใช้ประโยชน์จากลักษณะนิสัยของ เจน X ที่มักจะมีความภักดีต่อแบรนด์โดยเสนอโปรแกรมรางวัลที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนลดโดยตรงแต่มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เพิ่มมูลค่า ตัวอย่าง ได้แก่ การจัดส่งฟรี โบนัสการแนะนำ ตัวอย่างฟรี หรือจดหมายข่าวรายเดือนที่อัปเดตข่าวสารบริษัทและข้อเสนอพิเศษ แม้แต่อีเมลขอบคุณก็สามารถช่วยปรับปรุงการรับรู้ของ เจน X เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณและคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างมาก
 

4. ใช้การรับรองทางสังคม

เจน X ต้องการทราบว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์เชิงบวกกับแบรนด์หรือกับบริษัทหนึ่งๆ แล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ข้อความรับรองจึงน่าจะเป็นเทคนิคการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพกับคนเจน X มากกว่าการใช้จิงเกิลหรือโฆษณาที่เป็นตัวของตัวเอง
 

5. สร้างการรีวิวหรือบทวิจารณ์

เจน X มักจะใช้เวลาในการอ่านรีวิว หรือกลั่นกรองบทวิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ และอ่านคำตอบของแบรนด์ที่มีต่อบทวิจารณ์หรือการรีวิวต่างๆ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ออนไลน์ของคุณมีบทวิจารณ์ในเชิงบวกและมีการตอบกลับอย่างรอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะช่วยปลูกฝังความไว้วางใจและความมั่นใจให้แก่คนเจน X นอกจากนี้ ยิ่งคุณมีรีวิวบน Google มากเท่าไหร่ อันดับของคุณในหน้าเครื่องมือค้นหาก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
 

6. ใช้เนื้อหาแบบวิดีโอ

ดึงดูดผู้บริโภค เจน X โดยใช้โฆษณาวิดีโอที่วาดภาพเรื่องราวของแบรนด์ของคุณและแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ การเล่าเรื่องในโลกแห่งความเป็นจริงช่วยให้พวกเขาค้นพบบริบทและคุณค่าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยวิธีที่มีความหมายและเป็นส่วนตัวมากกว่าการพึ่งพาภาพนิ่งหรือข้อความจำนวนมาก การใช้ช่องวิดีโอเป็นสื่อเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเข้าถึงผู้ดู
 

7. เล่นกับความคิดถึงอดีต

ใช้แคมเปญการตลาดเพื่อพาผู้บริโภคเจน X เดินทางไปสู่ความทรงจำเก่าๆ ด้วย Nostalgia Marketing ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ภาพโบราณ การอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในอดีต หรือเพลงประกอบสมัยก่อนที่จะปลุกความคิดถึง ตัวอย่างเช่น การใช้เนื้อหาของโฆษณาที่ดูเหมือนโฆษณาทางวิทยุจากยุค 70 และ 80 อาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำการตลาดสำหรับ คน เจน X
 

8. สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเป็นข้อกังวลอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริโภค เจน X ส่วนใหญ่ ดังนั้นให้จัดการข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นแบรนด์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือโดยมีนโยบายการคืนสินค้าที่ชัดเจน และเสนอบริการพิเศษ เช่น ป้ายกำกับการคืนสินค้าแบบชำระเงินล่วงหน้า หรือการรับประกันการส่งคืนสินค้าฟรี
 

9. ให้บริการที่เป็นเลิศ

เมื่อคุณการดำการตามกลยุทธ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและการมอบบริการระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด Generation X ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ หากคุณตอบสนองอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาของพวกเขาอย่างทันท่วงที ย่อมมีแนวโน้มมากขึ้นที่ฐานลูกค้า เจน X ของคุณจะกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ภักดีได้ไม่ยาก
 
 
แหล่งที่มา :
 
 
 

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *