7Ps Marketing Mix คืออะไร? ทำไมจึงตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคนี้ได้ดีกว่า

7Ps
หลายคนคงคุ้นเคยกับ Marketing Mix  หรือส่วนประสมทางการตลาดที่เรียกว่า 4Ps กันเป็นอย่างดี เพราะมันคือหนึ่งในทฤษฎีหรือโมเดลสำคัญในการวางแผนการตลาดและวิเคราะห์ลูกค้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมายาวนาน อย่างไรก็ตามการตลาดเป็นสาขาที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาด จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพื้นฐานในทฤษฎีส่วนประสมการตลาดในเวลาต่อมาที่เรียกว่า 7Ps ซึ่งเป็นโมเดลการตลาดที่ได้ขยายมุมมองการวิเคราะห์ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและปรับปรุงแบรนด์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจส่วนผสมทางการตลาดที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่นี้ให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันครับ
 

จาก 4Ps สู่ 7Ps Marketing

จาก 4Ps ถึง 7Ps
 
การตลาดเป็นสาขาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักการตลาดได้พัฒนากรอบแนวคิดมากมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ของพวกเขา กรอบแนวคิดหนึ่งที่ยืนหยัดต่อบททดสอบของเวลา คือ 7Ps Marketing Mix ซึ่งต้นกำเนิดของมันสามารถย้อนไปในปี 1960 เมื่อศาสตราจารย์ด้านการตลาดชาวอเมริกันชื่อดัง E. Jerome McCarthy ได้นำเสนอแนวคิด เกี่ยวกับส่วนผสมทางกาตลาด 4Ps ในหนังสือของเขาเรื่อง “Basic Marketing : A Managerial Approach” โดย 4Ps นั้นหมายถึง
 
 • Product : ผลิตภัณฑ์
 • Price : ราคา
 • Place : ช่องทางการจัดจำหน่าย
 • Promotion : การส่งเสริมการขาย
ซึ่งกรอบการทำงานของ McCarthy นั้นมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักของส่วนประสมทางการตลาด โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนให้สอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 1981 Bernard H. Booms และ Mary J. Bitner สองผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดที่พัฒนาโดย McCarthy ให้กลายเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบขยาย หรือส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่เพิ่มองค์ประกอบใหม่ 3 ประการเข้าไป ได้แก่
 
 • People : การจัดการเกี่ยวกับพนักงานหรือทรัพยากรด้านบุคคล
 • Process : กระบวนการในการทำงาน
 • Physical Evidence : สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าที่มาใช้บริการพบเจอ หรือ หลักฐานทางกายภาพ
ด้วยการเพิ่มเติมทั้ง 3 ส่วนนี้ ทำให้ส่วนประสมทางการตลาดขยายออกไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการไม่ใช่แค่สินค้าที่เป็นวัตถุเท่านั้น ดังนั้นโมเดล 7P s จึงกลายเป็นโมเดลการตลาดที่ปรับเปลี่ยนโมเดล 4Ps ด้วยเสาหลักที่เพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้มีเหตุผลสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันในการพัฒนากรอบแนวคิดทางการตลาดนี้ ได้แก่
 

1. ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

หลักการ 7P เป็นแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คน กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ นักการตลาดสามารถกำหนดรูปแบบประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีขึ้น และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อแบรนด์ของตน องค์ประกอบเพิ่มเติมเหล่านี้จะกล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพการบริการ และ การนำเสนอแบรนด์โดยรวม ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
 

2. การสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจที่ต้องการอยู่รอดจำเป็นต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากปัจจัยทั้งสามส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา นักการตลาดจะสามารถระบุและสร้างจุดแตกต่างได้ ตัวอย่างเช่น การมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม (คน) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดส่งบริการ (กระบวนการ) และการออกแบบหลักฐานทางกายภาพที่น่าดึงดูดใจ (เช่น บรรยากาศของร้านหรือการออกแบบเว็บไซต์) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ และทำหน้าที่ดึงดูดลูกค้าในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นได้
 

3. ธุรกิจบริการ

เดิมทีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากดำเนินการในภาคบริการซึ่งส่วนใหญ่มีบริการที่จับต้องไม่ได้เป็นข้อเสนอหลัก ในกรณีดังกล่าว การรวมบุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการให้บริการและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยจัดการกับความท้าทายและข้อควรพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการต่างๆ
 

4. แนวทางการตลาดแบบองค์รวม

กรอบแนวคิด 7P ช่วยส่งเสริมมุมมองการตลาดแบบองค์รวมมากขึ้น กระตุ้นให้นักการตลาดพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างกันและการพึ่งพาอาศัยกันขององค์ประกอบทางการตลาดต่างๆ ด้วยการผสมผสานผู้คน กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพเข้าด้วยกัน ช่วยให้นักการตลาดสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการมากขึ้นที่สอดคล้องกับทุกแง่มุมของธุรกิจของพวกเขา ด้วยกระบวนการนี้จึงทำให้เกิดประสบการณ์ของลูกค้าที่สอดคล้องและเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น
 

5. ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ความคาดหวังและความชอบของลูกค้ายังคงพัฒนาไปเรื่อยๆ และนักการตลาดจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่เสมอ 3Ps ที่เพิ่มเติมเข้ามาช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ในยุคของอีคอมเมิร์ซ ส่วนประกอบของหลักฐานทางกายภาพสามารถรวมศักยภาพของเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดสายตาและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับธุรกิจออนไลน์
 
อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เดิมนั้นยังคงเป็นกรอบการทำงานที่มีคุณค่า แต่ 7P ที่ขยายออกไปนั้นได้ให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นแก่นักการตลาดเพื่อจัดการกับความซับซ้อนและพลวัตของการตลาดสมัยใหม่ เมื่อพิจารณาถึง บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย นักการตลาดจะสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างความแตกต่าง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
 

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 7Ps Marketing Mix

1. Product (ผลิตภัณฑ์)

ในบริบทของสวนประสมทางการตลาดแบบ 7P Product จะหมายถึง สินค้าและบริการทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ที่เสนอโดยธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะ การออกแบบ คุณภาพ และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้ว Product คือสิ่งที่ต้องระบุเป็นอันดับแรกในส่วนประสมทางการตลาด เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่บริษัททำจะกลับมาที่สิ่งที่บริษัทพยายามขายว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างไร องค์ประกอบนี้ยังครอบคลุมการกระทำหรือการตัดสินใจเพิ่มเติมทั้งหมดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าที่รับรู้ เช่น การรับประกัน การบริการลูกค้า และอุปกรณ์เสริม เป็นต้น
 

2. Price (ราคา)

ราคา หมายถึงจำนวนเงินที่ลูกค้ายินดีจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการ เป็นปัจจัยเดียวที่เกี่ยวข้องกับรายได้มากกว่าต้นทุน การตัดสินใจด้านราคาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ต้นทุนการผลิต การแข่งขัน ตลาดเป้าหมาย และมูลค่าที่รับรู้  นอกจากนี้ยังรวมถึงการคำนวณส่วนต่างและการทำวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของตลาด ราคาของคู่แข่ง และสิ่งที่กลุ่มประชากรเป้าหมายของคุณยินดีจ่ายสำหรับการสนับสนุนที่ไม่เหมือนใครของคุณในตลาด นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงข้อควรพิจารณา เช่น บริการสมัครรับข้อมูลและส่วนลดสำหรับการซื้อที่มีมูลค่าเกินกำหนด
 

3. Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

Place หรือ สถานที่ ในที่นี้หมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายและวิธีการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม การจัดการสินค้าคงคลัง และการทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณดำเนินการจากร้านค้าจริงหรือขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอป หรือบริษัทอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อกังวลด้านลอจิสติกส์ เช่น วิธีการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าหรือลูกค้า และวิธีการจัดเก็บด้วยเช่นกัน
 

4. Promotion (การส่งเสริมการขาย)

การส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการขายส่วนบุคคลกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารสิ่งที่คุณเสนอให้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับธุรกิจ ดึงดูดความสนใจของพวกเขาและกระตุ้นให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากลายเป็นลูกค้าที่กำลังซื้อ แคมเปญและกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มโอกาสในการซื้อลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าประจำที่ภักดีต่อแบรนด์
 

5. People (คน)

คนเป็นตัวแทนของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ กล่าวคือ เป็นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายธุรกิจ โดยยอมรับถึงความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในการมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า เช่น พนักงานขาย ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า และพนักงานสนับสนุน ทัศนคติ ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
 

6. Process (กระบวนการ)

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน ระบบ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการส่งเสริมการขายจนถึงการขาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่รับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ และการสนับสนุนลูกค้า กระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือไม่ ซึ่งปัญหาที่ลูกค้าอาจพบเมื่อใดก็ได้ในการโต้ตอบกับธุรกิจ และดูว่ามีกลไกใดบ้างที่รับประกันความสอดคล้องในคุณภาพของประสบการณ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ หลักการนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดปรับปรุงการดำเนินการผลิต ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และขายผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงแง่มุมต่าง ๆ เช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อ การบริการลูกค้า และวิธีการส่งมอบบริการ
 

7. Physical Evidence (หลักฐานทางกายภาพ)

หลักฐานทางกายภาพ รวมถึงองค์ประกอบที่จับต้องได้ซึ่งลูกค้าสามารถมองเห็น หรือสัมผัสได้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศภายในร้าน การออกแบบเว็บไซต์ และสัญลักษณ์ทางกายภาพอื่นๆ ที่กำหนดรูปแบบการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ เป็นสัญญาณทางกายภาพที่ผู้บริโภคมองเห็นได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่ยังไม่เคยซื้อจากธุรกิจมาก่อน ซึ่งบ่งบอกถึงความถูกต้องและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักฐานหรือสร้างชื่อเสียงที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และสร้างความตระหนักขององค์กรธุรกิจ
 
เมื่อพิจารณาและปรับแต่ง 7P แต่ละข้อเหล่านี้ให้เหมาะสม นักการตลาดจะสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ของส่วนประสมทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของตลาดเป้าหมายของตน
 

ประโยชน์ของ 7Ps Marketing

ประโยชน์ของ 7Ps
ปัจจุบัน ส่วนประสมทางการตลาด 7P ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการตลาดด้วยความครอบคลุมหลักการสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่ง และก่อนที่จะรู้จักลูกค้า ด้วยการจัดการกับองค์ประกอบทั้ง 7 นี้ ธุรกิจต่างๆ จะสามารถดึงดูด และมีส่วนร่วมกับลูกค้า กระตุ้นยอดขาย และเพิ่มรายได้  ดังนั้น 7 Ps จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญและให้ประโยชน์แก่นักการตลาดในประเด็นต่อไปนี้ครับ
 
 • พัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เหนือธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน
 • ติดตามเทรนด์ ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
 • ขยายการเข้าถึงตลาด ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ในตลาดใหม่
 • เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และเพิ่มการขายต่อเนื่อง
 • สร้างการรักษาลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น

วิธีประยุกต์ ใช้ 7Ps Marketing ในการสร้างกลยุทธ์

วิธีสร้างกลยุทธ์ 7Ps
อย่างที่เราทราบกันไปแล้วว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ โปรโมชั่น ผู้คน กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ ดังนั้น ต่อไป เราจะมายกตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถใช้แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้กับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณครับ
 

1. 7Ps ผลิตภัณฑ์ : กำหนดผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอบริการ

เริ่มต้นด้วยการกำหนดผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอบริการของคุณ และทำความเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะและคุณประโยชน์ กำหนดวิธีการตอบสนองความต้องการและความต้องการของตลาดเป้าหมายของคุณ
 

2. 7Ps ราคา : กำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคา

กำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต การแข่งขัน มูลค่าที่รับรู้ และวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาแบบพรีเมียม แบบแข่งขัน หรือแบบมีส่วนลด
 

3. 7Ps สถานที่ : กำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย

กำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายที่สินค้าหรือบริการของคุณจะเข้าถึงลูกค้า ประเมินตัวเลือกต่างๆ เช่น การขายโดยตรงกับผู้บริโภค การใช้ผู้จัดจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางที่คุณเลือกสอดคล้องกับการตั้งค่าและการเข้าถึงของตลาดเป้าหมายของคุณ
 

4. 7Ps การส่งเสริมการขาย : พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ พิจารณาการผสมผสานระหว่างการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายส่วนบุคคล ใช้ช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรืองานอีเวนต์ตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
 

5. 7Ps ผู้คน : มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจความต้องการ

มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายของคุณและเข้าใจความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมของพวกเขา สร้างตัวตนของผู้ซื้อเพื่อเป็นแนวทางในการทำการตลาดของคุณ ฝึกอบรมพนักงานของคุณเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวก
 

6. 7Ps กระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิต การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การสนับสนุนลูกค้า และบริการหลังการซื้อ มั่นใจในประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 

7. 7Ps หลักฐานทางกายภาพ : พิจารณาองค์ประกอบที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ

พิจารณาองค์ประกอบที่จับต้องได้ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า ป้าย หรือจุดสัมผัสทางกายภาพอื่นๆ ที่ลูกค้าพบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณและสร้างความประทับใจในเชิงบวก
 
การพิจารณาและรวม 7P เหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ คุณจะสามารถสร้างแนวทางที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายของคุณ สร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของคุณ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่าลืมทบทวนและปรับกลยุทธ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความคิดเห็นของลูกค้า
 
 
 
แหล่งที่มา :
 
 
 

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *