Customer Lifetime Value คืออะไร? สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจและการตลาด

Customer Lifetime Value
ทุกคนเคยเห็นร้านอาหารที่มีคนรอต่อคิวยืนออกันแน่นหน้าร้านมั้ยครับ ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป ภาพเดิมๆ ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอๆที่ร้านเดิม หากดูในแง่ของการตลาดสิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ถึง Customer Lifetime Value หรือ CLV ของร้านนี้ที่มีมูลค่าสูงนั่นเอง ในบรรดาผู้คนที่ต่อคิวเพื่อที่จะรับประทานอาหารที่ร้านนั้น มีความเป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าประจำของร้านรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีของเจ้าของร้านที่สามารถทำให้ลูกค้ารายเดิมๆ กลับมาใช้บริการพวกเขาอีกอยู่เรื่อยๆ มันคือความภักดีที่ลูกค้ามีให้กับร้าน มันคือความสามารถของกิจการที่สามารถรักษาฐานลูกค้าของตัวเองเอาไว้ได้อย่างยาวนาน กล่าวคือ ความสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน วันนี้ Talka จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจว่า มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า หรือ CLV คืออะไร? และมีความสำคัญต่อธุรกิจและการตลาดอย่างไรบ้างครับ
 

Customer Lifetime Value คืออะไร?

Customer Lifetime Value คืออะไร

ทำความเข้าใจ Customer Lifetime Value คืออะไร?

Customer Lifetime Value (CLV)  หรือ มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า คือหน่วยเมตริกที่แสดงถึงกำไรสุทธิทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากลูกค้าตลอดความสัมพันธ์ทั้งหมด โดยคำนึงถึงการซื้อครั้งแรกของลูกค้า การซื้อซ้ำ และระยะเวลาเฉลี่ยของความสัมพันธ์กับบริษัท โดยจะให้ภาพแบบองค์รวมโดยพิจารณามูลค่าสะสมของการซื้อและการมีส่วนร่วมของลูกค้า มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า ซึ่งหมายถึงมูลค่ารวมต่อธุรกิจของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับแบรนด์ โดยค่านี้จะพิจารณาธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาของความสัมพันธ์กับลูกค้า และคำนวณรายได้เฉพาะจากลูกค้ารายนั้นๆ 
 
CLV จะเป็นตัวที่บอกคุณอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณว่าโดนใจลูกค้าเพียงใด รวมถึงสิ่งที่คุณทำได้ดี และส่วนใดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการคำนวณผลตอบแทนจากต้นทุนการได้มาและทำความเข้าใจแนวโน้มระยะยาวของรูปแบบธุรกิจของคุณ 
 
ในภาพรวม มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า คือ มาตรวัดผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ซึ่งควรเป็นแนวทางว่าคุณยินดีลงทุนมากน้อยเพียงใดเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ นั่นคือ หากคุณประมาณค่า CLV ของลูกค้ารายหนึ่งไว้ที่ 20,000 บาท คุณจะไม่ใช้เงินเกินกว่านั้นเพื่อพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้ มันจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ หากคุณเข้าใจ CLV ของคุณดี นั่นสามารถช่วยกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน แทนที่จะลงทุนทรัพยากรในการหาลูกค้าใหม่ แน่นอนว่าลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการสร้างธุรกิจโดยทั่วไป
 
วิธีการคำนวณ CLV 
 
การคำนวณ คือ CLV = มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย x ความถี่ในการซื้อเฉลี่ย x อายุขัยเฉลี่ยของลูกค้า อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสูตรที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตามโมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้นจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ด้วย เช่น ส่วนลด เซ็กเมนต์ลูกค้า และอัตราการเปลี่ยนใจ การทำความเข้าใจและการใช้ CLV จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนความสนใจจากผลกำไรจากการทำธุรกรรมในระยะสั้นไปเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและการเติบโตที่ยั่งยืนการคำนวณมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันช่วยบอกคุณได้ในหลายประเด็นโดยหลักๆ แล้วจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่
 
 • คุณสามารถใช้จ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ (CAC) เท่าใด และเพื่อให้ยังคงสัมพันธ์กับการทำกำไรได้
 • จำนวนเงินที่แน่นอนที่คุณคาดหวังว่าลูกค้าโดยเฉลี่ยจะใช้จ่ายเมื่อเวลาผ่านไป
 • ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงต้องการสินค้าประเภทใด
 • สินค้าตัวไหนมีกำไรสูงสุด
 • ความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใดที่ผลักดันยอดขายจำนวนมากของคุณ
 • ลูกค้าประเภทใดที่ทำกำไรได้มากที่สุดของคุณคือใคร
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าและอัตราการเปลี่ยนใจ

เมื่อคุณใช้ CLV ของคุณเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่างๆ คุณจะสามารถทำงานเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าประจำของคุณได้ดียิ่งขึ้นว่าพวกเขาชอบอะไร? ทำไมพวกเขาถึงซื้อจากคุณต่อไป?การตัดสินใจประเภทต่างๆ ร่วมกันจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมาก เช่นเดียวกับตัวชี้วัดใดๆ ที่คุณติดตามในธุรกิจ การรู้ตัวเลขนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องใช้ CLV เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ หากมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าของคุณเพิ่มขึ้น นั่นอาจหมายความว่าคุณควรลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทีมความสำเร็จของลูกค้าต่อไป หาก CLV ของคุณลดลง นั่นอาจบอกคุณได้ว่ากลยุทธ์การตลาดล่าสุดของคุณสามารถใช้การรีบูตได้ ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการทำความเข้าใจ CLV คือสามารถช่วยให้คุณลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าได้อย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

CLV สำคัญอย่างไร

Customer Lifetime Value สำคัญอย่างไร?

Customer Lifetime Value สำคัญอย่างไร?

การทำความเข้าใจ CLV จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ลูกค้ามักซื้อสินค้าจากคุณ และสิ่งที่พวกเขาใช้จ่ายตลอดอายุของความสัมพันธ์นั้น ตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยแจ้งกลยุทธ์ในการได้มา การรักษาลูกค้า การสนับสนุนลูกค้า และแม้แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ซึ่งต่อไปนี้คือความสำคัญของ CLV ที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับ

1. ผลกระทบต่อผลกำไร

มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าทั้งหมดย่อมส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ หากคุณทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง Conversion โดยอาศัยลูกค้าใหม่ คุณจะต้องจ่ายต้นทุนในการได้มาทุกครั้งโดยได้รับกำไรน้อยลงจากการขายแต่ละครั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ CLV หมายถึงการรับคำสั่งซื้อซ้ำจากลูกค้าที่คุณได้รับแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้พวกเขาอีก คุณจะได้รับอัตรากำไรเต็มจำนวนจากคำสั่งซื้อทั้งหมดหลังจากคำสั่งซื้อแรก ซึ่งคิดเป็น CAC ที่คุณจ่ายไปในตอนแรก ดังนั้น ROI ของคุณจึงเพิ่มขึ้น

 

2. ช่วยให้ได้ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

เมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าจะใช้จ่าย 1000 บาท แทนที่จะเป็น 100 บาท กับธุรกิจของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง คุณสามารถวางแผนงบประมาณการได้มาซึ่งแตกต่างออกไปได้ คุณสามารถใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ บางทีคู่แข่งอาจเสนอราคาสูงกว่าคุณสำหรับคำหลักก่อนหน้านี้หรือทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ ในทางกลับกัน ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพอาจกลายเป็นลูกค้าประจำ เสริมสร้างแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่ง และทำให้คุณได้รับมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้าในระดับสูง

 

3. บ่งบอกว่าลูกค้าชื่นชอบแบรนด์ของคุณ

มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าที่สูงจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้คนซื้อสินค้าจากคุณเป็นจำนวนมาก ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะพอใจกับบริการและคุณภาพดังนั้นสินค้าของคุณจึงต้องดี และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีความภักดีต่อแบรนด์ ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่นักลงทุนชอบที่จะได้ยิน หากคุณตัดสินใจที่จะหาแหล่งเงินทุน

 

4. ช่วยให้คุณประหยัดเงิน

มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะต้องติดตาม เนื่องจากการรักษาลูกค้าประจำที่มีอยู่นั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการได้ลูกค้าใหม่ การวิจัยล่าสุดพบว่าแม้ในภาคส่วนที่มีโอกาสได้มาซึ่งลูกค้าได้ง่ายขึ้น เช่น อีคอมเมิร์ซ ก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 222% สำหรับลูกค้าใหม่ในช่วงแปดปีที่ผ่านมาการมุ่งเน้นที่การเพิ่มมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าปัจจุบันของคุณเป็นวิธีที่ดีในการขับเคลื่อนการเติบโต แทนที่จะพึ่งพาลูกค้าใหม่ (และใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อให้ได้มา) คุณสามารถคิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฐานลูกค้าของคุณภักดี และทำซ้ำการกระทำของคุณเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

 

5. ช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าที่ดีที่สุด

ลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณจะได้รับมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าที่สูงขึ้น และด้วยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ คุณจะสามารถเข้าใจความเหมือนกันระหว่างบุคคลเหล่านี้ได้ อะไรทำให้พวกเขากลับมาซื้อแบรนด์ของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า? เป็นความต้องการทั่วไป กลุ่มรายได้เฉพาะ หรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่? คุณสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าทั้งหมดโดยพิจารณาจากลูกค้าปัจจุบันที่มีมูลค่าสูงกว่าเหล่านี้เพียงอย่างเดียว

 

6. ช่วยให้ธุรกิจเติบโต

ด้วยอัตรากำไรที่มากขึ้น คุณสามารถลงทุนกลับคืนมาได้มากขึ้นเพื่อขยายธุรกิจ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการจ้างที่ปรึกษาด้านการขายสามารถทำได้มากขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของรายได้ประจำ

วิธีเพิ่ม CLV ให้สูงสุด

วิธีเพิ่ม Customer Lifetime Value

วิธีเพิ่ม Customer Lifetime Value ให้สูงสุด

จากสูตรการคำนวณ CLV นั้นชัดเจนว่าการเพิ่มอายุขัยของลูกค้า ความถี่ในการสั่งซื้อ และมูลค่าการสั่งซื้อ จะทำให้ CLV เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามหลักการแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการรักษาลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ ไม่ใช่แค่เทคนิคการขาย ต่อไปนี้เป็นวิธีกระตุ้นมูลค่าตลอดชีวิตพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าของคุณ

1.รักษาลูกค้าไว้ให้ได้นานขึ้น

การรักษาลูกค้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ โดยการช่วยเหลือผ่านแบรนด์ของคุณ ดังนั้นการตลาดของคุณควรให้ข้อมูล ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และบรรเทา แทนที่จะขายโดยตรง ส่งอีเมลพร้อมข้อมูลและการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิบัติต่อลูกค้าที่มีอายุยืนยาวด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ใช้การตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างความบันเทิงระหว่างคำสั่งซื้อ แบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ รสนิยม หรือความชอบ – สิ่งที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ – และปรับแต่งข้อเสนอที่เข้าถึงพวกเขาได้ นอกจากนี้ ใช้คำติชมเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อ อภิปราย เรียนรู้ และปรับปรุง – ช่วยให้ผู้คนกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งแม้ว่าจะมีเหตุร้ายเป็นครั้งคราวก็ตาม การสื่อสารทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งและเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าในแบรนด์

2. กระตุ้นการสั่งซื้อให้ถี่ขึ้น

บางครั้งมันก็ยากที่จะทำให้ผู้คนกลับมาอีกหลายปีเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น หากคุณขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผู้คนจะย้ายออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณภายในเวลาประมาณ 3 ปีหากไม่มีลูกเพิ่ม ดังนั้นการรับคำสั่งซื้อบ่อยครั้งจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการขับเคลื่อนมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าเมื่อช่วงชีวิตไม่ได้ยาวนานขนาดนั้น ติดตามเซสชันการละทิ้งการเรียกดูเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมไซต์ของคุณ แต่ไม่ได้ซื้ออะไรด้วยข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสม ส่งอีเมลแจ้งเตือนการเรียงลำดับใหม่ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ตื่นมาเพราะไม่ได้ดื่มกาแฟหรือใช้ยาระงับกลิ่นกายในสักวันหนึ่ง คุณยังสามารถใส่เซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ ลงในกล่องเพื่อทำให้ทุกคำสั่งซื้อน่าตื่นเต้นได้อีกด้วย คูปองสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปยังช่วยเร่งความเร็วได้อีกด้วย

3. ผลักดันมูลค่าการสั่งซื้อที่มากขึ้น

การรวมกลุ่มสินค้าทำให้ขนาดตะกร้าใหญ่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย การวิเคราะห์ง่ายๆ สามารถบอกคุณได้ว่าผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์ใดร่วมกันเพื่อรวมกลุ่มกันเป็นข้อเสนอที่น่าพอใจและสมเหตุสมผล อีกวิธีหนึ่งคือการเสนอของสมนาคุณเมื่อสั่งซื้อเกินมูลค่าที่กำหนดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณ สุดท้ายนี้ การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานหรือโอกาส ไม่ใช่แค่ประเภท อาจช่วยให้ผู้คนค้นพบอุปกรณ์เสริมและของสมนาคุณต่างๆ เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น

4. เสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เป็นส่วนตัว

เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า คุณสามารถนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เป็นส่วนตัว แนะนำผลิตภัณฑ์ตามประวัติการเข้าชมหรือการซื้อ และเสนอรางวัลสำหรับสมาชิกหรือส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นประจำผ่านการตลาดผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดียสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้

เทคนิคในการปรับปรุง CLV เพิ่มเติม ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและผลกำไร

 • ทำให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่ซื้อจากคุณได้อย่างง่ายดาย การทำให้ยากหรือมีราคาแพงจะลดความพึงพอใจของลูกค้า และลดโอกาสที่พวกเขาจะซื้อสินค้าอีกครั้ง
 • สร้างข้อยกเว้นเชิงกลยุทธ์สำหรับลูกค้าที่ภักดีที่สุดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีคนวางแผนที่จะยกเลิกบริการสมัครสมาชิกที่คุณเสนอ ให้มีตัวเลือกให้พวกเขาคงสถานะผู้ใช้ไว้พร้อมส่วนลดเล็กน้อย
 • สัมภาษณ์และเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกแบรนด์ของคุณต่อไป
 • กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับวันที่จัดส่ง โดยมีเป้าหมายที่จะให้สัญญาน้อยเกินไปและส่งมอบเกินงบ จะดีกว่ามากหากสัญญาว่าจะจัดส่งภายในวันที่ 1 สิงหาคมและส่งมอบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ดีกว่าการสัญญาว่าจะจัดส่งภายในวันที่ 1 สิงหาคม
 • สร้างโปรแกรมความภักดี กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำด้วยรางวัลที่ทั้งบรรลุผลและเป็นที่น่าพอใจ
 • ตอบแทนลูกค้าประจำ เสนอของสมนาคุณในการทำธุรกิจกับคุณเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์
 • ใช้ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน
 • ใช้การขายต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าเฉลี่ยของธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งเทียบเท่ากับการที่แมคโดนัลด์ถามว่า “คุณอยากกินมันฝรั่งทอดด้วยไหม” เป็นต้น
 • ติดต่อกับลูกค้าเก่าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าเก่าแก่ต้องการทราบว่าคุณไม่ได้ลืมพวกเขา นอกจากนี้คุณควรทำให้พวกเขาติดต่อหาคุณได้ง่ายเช่นกัน
อาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่ามูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าที่ดี คืออะไร? เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฉพาะของคุณ และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) มีกฎทั่วไปที่ว่า ยิ่ง CLV ของคุณสูงเท่าไร ผลกำไรของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่คุณจะสามารถเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานในอุดมคติของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ CAC ของคุณ
 
แต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละธุรกิจมีต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ ดังนั้นสิ่งที่ถือว่าเป็น CLV ที่ดีสำหรับคุณอาจแตกต่างจากของคนอื่น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่แต่ละบริษัทยินดีจ่ายให้กับการตลาดและการขายด้วย ด้วยการวิเคราะห์ทั้งสองค่า คุณจะมีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าธุรกิจของคุณจะทำกำไรได้มากเพียงใด และคุณจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงธุรกิจหรือไม่ สุดท้ายแล้วการใช้ CLV เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณจะสามารถสร้างธุรกิจที่ทำกำไร และประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในท้ายที่สุดโดยมุ่งเน้นที่การดึงดูดและรักษาลูกค้าระยะยาวที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนคุณ เช่นเดียวกับผู้ซื้อซ้ำ
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา :
 
 
 
 
 
 

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *