อินไซท์ Cyber Security ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ธุรกิจต้องห้ามละเลย!

Cyber Security

Cyber Security – ในโลกปัจจุบันที่เชื่อมถึงกันและชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ดำเนินการทางออนไลน์ ความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้อีกต่อไป  ด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือเป็นหนึ่งในความกังวลที่สำคัญสำหรับบุคคลและธุรกิจ โดยเฉพาะในยุค Digital Transformation ที่ธุรกิจและการตลาดต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับลูกค้า จึงอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างคาดไม่ถึง ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับนักการตลาด ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในด้านธุรกิจและการตลาด ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจครับ
 

Cyber Security คืออะไร?

Cyber Security

Cybersecurity คือ การป้องกันระบบที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด อาทิ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์พกพา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย และข้อมูลสำคัญต่างๆ จากการโจมตีที่เป็นอันตรายโดยผู้ไม่หวังดีหรือที่เรียกว่าแฮกเกอร์ เราสามารถแบ่งความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือ Cyber และอีกส่วนหนึ่งคือ Security ซึ่ง Cyber หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยระบบ เครือข่าย โปรแกรม และข้อมูล และความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการปกป้องระบบ เครือข่าย แอปพลิเคชัน และข้อมูล

เมื่อ Cyber รวมกับ Security จึงหมายถึงส่วนประกอบของเทคโนโลยี กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรม และข้อมูลจากการโจมตี การโจรกรรม ความเสียหาย การดัดแปลง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ชุดหลักการและแนวทางที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพยากรคอมพิวเตอร์และข้อมูลออนไลน์ของเราจากภัยคุกคามต่างๆ ทางออนไลน์

ทุกวันนี้ Data ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร บริษัทต่าง ๆ ล้วนใช้ข้อมูลของตนเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกระดับและแผนก ตั้งแต่ แคมเปญการตลาดไปจนถึงการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้า การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูลมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน แต่เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่ธุรกิจรวบรวมมีความละเอียดอ่อนสูงจึงอาจตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรไซเบอร์เช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าทำให้องค์กรของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
 
แฮกเกอร์มักใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในสภาพแวดล้อมไอทีขององค์กรเพื่อทำการขโมย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน และนับวันยิ่งสามารถโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลสำคัญได้น่ากลัวเข้าไปทุกวัน ซึ่งในยุคที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี องค์กรต่างๆ จึงไม่สามารถปล่อยปละละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ได้อีกต่อไป
 
เมื่อบริษัทตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์  แน่นอนว่าไม่เพียงแค่เสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลอันมีค่าเท่านั้น แต่ยังอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้ เนื่องจากการที่การทำงานตามแผน และอื่นๆ อาจต้องหยุดชะงักลง  อย่างไรก็ตามการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะช่วยคุณให้รอดจากการตกเป็๋นเหยื่อของผู็ไม่หวังดีได้
 
 
 
ประเภทของ Cyber Security
 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสาขาที่กว้างขวาง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
 
 • ความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security)
เกี่ยวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้บุกรุก การโจมตี การหยุดชะงัก และการใช้งานในทางที่ผิด การรักษาความปลอดภัยนี้ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องทรัพย์สินของตนจากภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
 
 • ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security)
เกี่ยวข้องกับการปกป้องซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จากภัยคุกคามที่ไม่พึงประสงค์ การป้องกันสามารถทำได้โดยการอัปเดตแอปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะปลอดภัยจากการถูกโจมตี การรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเขียนซอร์สโค้ด การตรวจสอบความถูกต้อง การสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม ฯลฯ ก่อนที่โปรแกรมหรืออุปกรณ์จะถูกนำไปปรับใช้
 
 • ข้อมูลหรือความปลอดภัยของข้อมูล  (Information or Data Security)
เกี่ยวข้องกับการใช้กลไกการจัดเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ทั้งในการจัดเก็บและระหว่างการขนส่ง
 
 • การจัดการข้อมูลประจำตัว (Identity management)

เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกำหนดระดับการเข้าถึงที่แต่ละคนมีภายในองค์กร

 
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Operational Security)
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ข้อมูล
 
 • การรักษาความปลอดภัยมือถือ (Mobile Security)
เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันจากภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่างๆ ภัยคุกคามเหล่านี้ ได้แก่ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์สูญหายหรือถูกโจรกรรม มัลแวร์ เป็นต้น
 
 • ความปลอดภัยของระบบคลาวด์ (Cloud Security) 
เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหรือสถาปัตยกรรมคลาวด์สำหรับองค์กร โดยใช้บริการระบบคลาวด์ต่างๆ เช่น AWS, Azure, Google เป็นต้น เมื่อองค์กรต่าง ๆ หันมาใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคลาวด์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ประกอบด้วยโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การควบคุม นโยบาย และบริการที่ช่วยปกป้องการปรับใช้ระบบคลาวด์ทั้งหมดขององค์กร (แอปพลิเคชัน ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) จากการโจมตี

รูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์

Cyber Security

ในยุคดิจิทัล ธุรกิจทุกขนาดต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการดำเนินงานประจำวัน แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญเช่นกัน การโจมตีทางไซเบอร์กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น และธุรกิจต่างๆ ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามเหล่านี้ ในบทความส่วนนี้ เราจะพูดถึงการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ตลอดจนแนวทางเบื้องต้นในการป้องกันครับ

 

1. การโจมตีแบบฟิชชิง ( Phishing)

การโจมตีแบบฟิชชิง เป็นหนึ่งในประเภทการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบได้บ่อยที่สุด การโจมตีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยทั่วไปทำได้โดยการส่งอีเมลที่ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งต้นทางที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคารหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิง ธุรกิจต่างๆ ควรฝึกอบรมพนักงานของตนให้รู้จักการโจมตีประเภทนี้และห้ามให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางอีเมล
 

2. การโจมตีด้วยมัลแวร์ ( Malware)

การโจมตีด้วยมัลแวร์เกี่ยวข้องกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของเหยื่อ ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้เพื่อขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หรือแม้แต่ขัดขวางการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการโจมตีจากมัลแวร์ ธุรกิจต่างๆ ควรใช้ซอฟต์แวร์ Anti Virus และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยแพตช์ความปลอดภัยล่าสุด
 

3. การโจมตีแบบ denial of service (DoS)

การโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) หรือ การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (DoS) คือการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทหนึ่งที่ผู้โจมตีพยายามทำให้บริการหรือทรัพยากรเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เป้าหมาย ซึ่งโดยปกติจะทำได้โดยการทำให้ระบบหรือเครือข่ายเป้าหมายท่วมท้นไปด้วยทราฟฟิกหรือการรับส่งข้อมูลมากเกินไปจนไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งยังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องเข้าถึงทรัพยากร  การโจมตีลักษณะนี้นี้สามารถขัดขวางการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมาก การโจมตีแบบ DoS อาจทำให้ธุรกิจและองค์กรหยุดชะงักอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินและชื่อเสียงเสียหาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการโจมตี DoS รวมถึงการใช้ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกที่สามารถตรวจจับและบรรเทาการโจมตีเหล่านี้ได้
 

4. การโจมตีจากแฮกเกอร์ที่ปลอมเป็นคนกลาง (Man-in-the-Middle)

การโจมตีแบบ Man-in-the-middle (MitM) เป็นการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทหนึ่งที่ผู้โจมตีสกัดกั้นและเปลี่ยนแปลงการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายที่เชื่อว่าพวกเขากำลังสื่อสารกันโดยตรง จากนั้นผู้โจมตีสามารถดักฟังการสื่อสาร ขโมยข้อมูล หรือแม้แต่ควบคุมการสนทนา ในการโจมตีแบบ MitM โดยทั่วไปแล้วผู้โจมตีจะแทรกตัวเข้าไประหว่างทั้งสองฝ่ายโดยการสกัดกั้นช่องทางการสื่อสาร ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายหรือโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ARP Poisoning หรือการปลอมแปลง DNS
 
เมื่อผู้โจมตีสกัดกั้นการสื่อสารแล้ว พวกเขาสามารถแก้ไขหรือจัดการข้อมูลที่กำลังแลกเปลี่ยนได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถแก้ไขเนื้อหาของอีเมลหรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของพวกเขา
 
การโจมตีแบบ MitM สามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงอีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และการท่องเว็บ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สาย เพื่อป้องกันการโจมตี MitM สิ่งสำคัญคือต้องใช้ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย เช่น โปรโตคอลที่เข้ารหัส (เช่น HTTPS) และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) นอกจากนี้ ผู้ใช้ควรระมัดระวังเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่รู้จัก
 

5. การโจมตีของแรนซัมแวร์ (Ransomware)

แรนซัมแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายประเภทหนึ่ง ที่เข้ารหัสไฟล์ของเหยื่อและเรียกชำระเงิน ซึ่งโดยปกติจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนกับคีย์ถอดรหัสที่จำเป็นในการกู้คืนการเข้าถึงไฟล์ การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์มักเริ่มต้นผ่านกลยุทธ์วิศวกรรมสังคม เช่น อีเมลฟิชชิ่ง การอัปเดตหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปลอม หรือการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย
 
เมื่อระบบติดแรมซัมแวร์ มันจะเริ่มเข้ารหัสไฟล์ ทำให้เหยื่อไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ จากนั้นผู้โจมตีจะเรียกร้องการชำระเงินเพื่อแลกกับคีย์เพื่อถอดรหัส ซึ่งโดยปกติจะอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด และอาจขู่ว่าจะลบไฟล์หรือเพิ่มค่าไถ่หากไม่ชำระเงิน
 
การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์สามารถก่อกวนอย่างมากและอาจทำให้ไฟล์และข้อมูลสำคัญสูญหายได้ สิ่งสำคัญคือต้องสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการโจมตีที่ประสบความสำเร็จ
 

6. การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม (Social Engineering)

การโจมตีทางวิศวกรรมสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ผู้โจมตีใช้เพื่อจัดการกับบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือดำเนินการที่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายของตนเอง การโจมตีเหล่านี้อาศัยการใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาและความไว้วางใจของมนุษย์ มากกว่าช่องโหว่ทางเทคนิคในซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
 
การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงอีเมลฟิชชิ่ง การอ้างข้อความ การล่อลวง และการหางเลข ตัวอย่างเช่น ในการโจมตีแบบฟิชชิง ผู้โจมตีจะส่งอีเมลที่ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคารหรือนายจ้าง และขอให้เหยื่อคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์แนบที่มีมัลแวร์ การแอบอ้างเกี่ยวข้องกับผู้โจมตีที่แอบอ้างเป็นคนอื่น เช่น เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายสนับสนุนด้านไอที เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือระบบที่ละเอียดอ่อน การล่อลวงเกี่ยวข้องกับการทิ้งไดรฟ์ USB หรือสิ่งของล่อลวงอื่นๆ ไว้ในที่สาธารณะ โดยหวังว่าจะมีคนหยิบมันขึ้นมาและเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของตน ซึ่งเป็นการติดตั้งมัลแวร์โดยไม่รู้ตัว
 
การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมนั้นตรวจจับและป้องกันได้ยาก เนื่องจากการโจมตีเหล่านี้ต้องอาศัยความเปราะบางของมนุษย์มากกว่าข้อบกพร่องทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม บุคคลและองค์กรสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองได้ เช่น การระมัดระวังอีเมลหรือโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ การใช้การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย(2FA) และการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
 
โดยสรุปแล้ว การโจมตีทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อธุรกิจทุกขนาด เพื่อป้องกันตนเอง ธุรกิจต้องตระหนักถึงการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกัน ด้วยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการฝึกอบรมพนักงานของตนให้รู้จักและตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้ ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

ความสำคัญของ Cyber Security ต่อธุรกิจ

Cyber Security

ทุกคนที่ทำงานออนไลน์ต้องต่อสู้กับความเสี่ยงของการถูกละเมิดข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อตระหนักในข้อนี้ หลายๆ องค์กรจึงหันเหความสนใจไปที่ด้านนี้ของอุตสาหกรรมมากขึ้น  นักการตลาดดิจิทัลมักจะต้องคอยตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมด ดังนั้นหากพวกเขาไม่ระมัดระวังพอที่จะรับรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทางออนไลน์ ก็อาจทำให้เว็บไซต์ล่ม หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าเกิดการรั่วไหลได้

ยิ่งการตลาดต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อธุรกิจต่างๆ ย้ายการดำเนินงานไปออนไลน์มากขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดความปลอดภัยทางออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สิ่งนี้ทำให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจและการตลาดที่มองข้ามไม่ได้ 

ต่อไปเราจะสำรวจความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการตลาดและผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างไร

1. Cyber Security ปกป้องข้อมูลลูกค้า

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญต่อการตลาดคือการปกป้องข้อมูลลูกค้า ในแนวทางการตลาด ธุรกิจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากจากลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและปรับแต่งแคมเปญการตลาดในแบบของคุณ
 
อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลนี้ถูกบุกรุก อาจนำไปสู่ความเสียหายด้านชื่อเสียงอย่างรุนแรงและผลทางกฎหมาย มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สามารถช่วยปกป้องข้อมูลลูกค้าและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดสำหรับธุรกิจหรือผู้ใช้รายบุคคล อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันดิจิทัลได้ทำให้ความเป็นส่วนตัวไม่ชัดเจน ไวรัสสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและอาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน องค์กร หรือความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามภายในได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเจตนาร้าย ซึ่งสามารถทำได้โดยพนักงานคนก่อน ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือคู่ค้าที่เชื่อถือได้
ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตามต้องการโดยปราศจากภัยคุกคามด้านการละเมิดข้อมูล อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอสามารถป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
 

2. Cyber Security ป้องกันเว็บไซต์ล่ม

ยกตัวอย่าง ธุรกิจขนาดเล็กมักโฮสต์เว็บไซต์ของตน ดังนั้นระบบที่ติดไวรัสจะทำให้เว็บไซต์ล่ม การดำเนินการนี้อาจทำให้เว็บไซต์โหลดนานขึ้นซึ่งอาจรบกวนผู้เข้าชมซึ่งนำไปสู่การสูญเสียรายได้ พลาดการทำธุรกรรมและการสื่อสาร และทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง เว็บไซต์ล่มอาจทำให้ระบบเสียหายในระยะยาว ซึ่งการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิดและปกป้องการเข้าถึงในระยะยาว ในทางกลับกัน เว็บไซต์ที่ล่มจะสร้างภาพที่ไม่เป็นมืออาชีพ ดังนั้น เว็บไซต์ที่ล่มแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ย่อมส่งผลเสียหายอย่างสูงได้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือด
 

3. Cyber Security ปกป้องบัญชีโซเชียลมีเดีย

องค์กรส่วนใหญ่มีโปรไฟล์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น Twitter, LinkedIn, Instagram หรือ Facebook โซเชียลมีเดียเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก จากสิ่งเหล่านี้ ลิงก์ไปยังฟอรัม กลุ่ม และหน้าโซเชียลมีเดียอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ ทีมการตลาดทุ่มเทเวลามากมายในการกำหนดเนื้อหาสำหรับไซต์เหล่านี้ สร้างโพสต์ คิดเกี่ยวกับการออกแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่หากบัญชีถูกบุกรุก สิ่งนี้อาจทำให้การดำเนินการทั้งหมดและบริษัทตกอยู่ในความเสี่ยงได้ในทันที
 

4. Cyber Security รักษาความไว้วางใจ

ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และความปลอดภัยทางไซเบอร์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความไว้วางใจนั้น หากลูกค้ารู้สึกว่าข้อมูลของตนมีความเสี่ยงหรือธุรกิจไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้เพียงพอ พวกเขาไม่น่าจะทำธุรกิจกับบริษัทนั้นต่อไป การละเมิดข้อมูลอาจทำให้สูญเสียความไว้วางใจ และการสูญเสียความไว้วางใจอาจทำให้สูญเสียรายได้ ดังนั้นการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถช่วยให้ธุรกิจรักษาความไว้วางใจจากลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้

 

5. Cyber Security ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

แคมเปญการตลาดมักเกี่ยวข้องกับการสร้างและเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การสร้างแบรนด์ โลโก้ การออกแบบ และเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญานี้มีค่าและจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากอาชญากรไซเบอร์ที่พยายามขโมยหรือทำซ้ำ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) ลายน้ำ และการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจากการโจรกรรมและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

6. Cyber Security ป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ

การโจมตีทางไซเบอร์อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การหยุดทำงาน สูญเสียรายได้ และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ แคมเปญการตลาดอาศัยการทำงานที่ราบรื่นของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัท และการหยุดชะงักใดๆ ก็ตามอาจนำไปสู่การล่าช้าหรือการยกเลิกแคมเปญ ดังนั้น การลงทุนในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถช่วยป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ และรับประกันว่าแคมเปญการตลาดจะทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่หยุดชะงัก


7. ช่วยการทำงานระยะไกล (Remote Working)

โมเดลการทำงานระยะไกลทำให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงโมเดลระยะไกลหลายๆ แบบสำหรับเวิร์กโฟลว์ของตน อย่างไรก็ตาม การทำงานจากสถานที่ต่างๆ กัน ทำให้ทีมต้องเข้าใจตรงกัน การทำงานจากระยะไกลได้เพิ่มต้นทุนการละเมิดข้อมูลโดยเฉลี่ยถึง 137,000 ดอลลาร์ ทำให้ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ไม่ว่าพนักงานจะรู้สึกผ่อนคลายแค่ไหน ก็อาจเป็นเรื่องไม่สบายใจสำหรับบริษัทที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของตนไปทั่วโลกโดยไม่ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ภัยคุกคามเหล่านี้ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ภายใต้ชุดของการทำงานจากระยะไกล และสามารถรู้ได้หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว
 
อาชญากรรมทางไซเบอร์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน IoT, Wi-Fi และอุปกรณ์ส่วนบุคคล ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การวิเคราะห์ และกลยุทธ์ มีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกและรั่วไหลอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ยังสามารถป้องกัน Wi-Fi ในบ้านไม่ให้ถูกละเมิดหรือติดตามข้อมูลของผู้ใช้ และทำหน้าที่เป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย
 

8. ช่วยเพิ่มผลผลิต

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น อาชญากรไซเบอร์ก็พยายามเจาะข้อมูลด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในการโจมตีข้อมูลก็เช่นกัน ไวรัสอาจส่งผลกระทบต่อเวิร์กโฟลว์ เครือข่าย และการทำงาน ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งนี้จะนำไปสู่การหยุดทำงานของบริษัทซึ่งจะทำให้องค์กรหยุดชะงัก บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสแกนไวรัส ไฟร์วอลล์ที่ได้รับการปรับปรุง และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติสามารถลดการละเมิดและเวลาหยุดทำงานเพื่อแก้ไขการละเมิดได้อย่างมาก
 
ดังนั้นพนักงานควรได้รับความรู้เกี่ยวกับอีเมลฟิชชิง การหลอกลวงทา ออนไลน์ต่างๆ ลิงก์ต้องสงสัย และกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานในระดับนาที สิ่งนี้ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขการละเมิดได้อย่างมาก การให้ความรู้ และการฝึกอบรมยังสามารถช่วยแนะนำพนักงานในการระบุอีเมลหลอกลวงแบบฟิชชิง ลิงก์ที่น่าสงสัย และความพยายามทางอาญาที่ชั่วร้ายอื่นๆได้

 

9. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

หลายอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับการปฏิบัติตามที่กำหนดมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดค่าปรับจำนวนมากและเสียชื่อเสียง ดังนั้น การลงทุนในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติขององค์กรนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานของอุตสาหกรรม
 

ในฐานะพนักงาน นักการตลาด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดโอกาสที่ธุรกิจถูกโจมตีได้อย่างไรบ้าง?

 • เข้าอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท (ถ้ามี) : โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจจับการโจมตีแบบฟิชชิง พนักงานทุกคนจำเป็นต้องรู้วิธีรักษาระบบของตนให้ปลอดภัย และสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่ถูกโจมตี
 • อัปเดตและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์พกพาเป็นประจำ
 • ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม :  รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อยแปดอักขระและประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกัน หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เดาง่าย เช่น ชื่อหรือวันเกิดของคุณ
 • ใช้ตัวจัดการรหัสผ่าน : ตัวจัดการรหัสผ่านสามารถช่วยคุณติดตามรหัสผ่านและสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม
 • อย่าใช้รหัสผ่านซ้ำ : การใช้รหัสผ่านซ้ำทำให้แฮ็กเกอร์เข้าถึงบัญชีของคุณได้ง่ายขึ้น
 • อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ : การอัปเดตซอฟต์แวร์มักจะมีแพตช์รักษาความปลอดภัยที่สามารถช่วยปกป้องข้อมูลของคุณได้
 • ใช้การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย (2FA) :  two-factor authentication หรือการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย จะเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งโดยกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสจากโทรศัพท์หรืออีเมลนอกเหนือจากรหัสผ่านของคุณ
 • ระวังฟิชชิงสแกม : ฟิชชิ่งสแกมคืออีเมลหรือเว็บไซต์ที่แอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลอกให้คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สำรองข้อมูลของคุณ : การสำรองข้อมูลของคุณช่วยให้มั่นใจว่าคุณยังคงสามารถเข้าถึงได้แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะสูญหายหรือถูกขโมย

สรุป

โดยสรุปแล้ว ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญของการตลาดที่มองข้ามไม่ได้อีกต่อไปแล้วในยุคดิจิทัล  การปกป้องข้อมูลลูกค้า การรักษาความไว้วางใจ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และอีกมากมาย ล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและการตลาด การลงทุนในมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถช่วยให้ธุรกิจปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ รักษาความไว้วางใจของลูกค้า และรับประกันความสำเร็จของแคมเปญการตลาด ดังนั้น ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
 
นอกจากนี้ การจัดการความเสี่ยงยังช่วยให้บริษัทตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจของตนได้ด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพื่อช่วยให้องค์กรระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นและเปิดเผยจุดอ่อนและความเปราะบาง ที่สำคัญองค์กรต่างๆ ต้องใช้มาตรการเชิงกลยุทธ์หลังจากระบุปัญหาแล้ว การตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการรับรู้ที่ฝังแน่นในความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน และลูกค้าขององค์กร สิ่งนี้ทำให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามที่ดีที่สุด
 
 
 

แหล่งที่มา :

https://www.designrush.com

https://www.javatpoint.com

 

 

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *