Facebook Ads Size : ขนาดรูปภาพและวิดีโอสำหรับการทำโฆษณา [Update 2022]

Facebook-Ads-Size

การทำโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Facebook เราต้องทำการศึกษาว่าเป้าหมายทางการตลาดของเราต้องใช้วัตถุประสงค์แบบไหนในการทำโฆษณาให้ตอบโจทย์แล้ว ต่อมาเราก็ทำการเลือกรูปแบบหน้าตาของโฆษณาที่เราต้องการ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มได้ที่ Facebook ads มีกี่ประเภท 

ซึ่งในบทความนี้จะเป็นเหมือนคู่มือ Facebook ads size สำหรับการสร้างโฆษณาบน Facebook ที่อธิบายถึง Specs (ข้อกำหนด) ในการออกแบบและ คำแนะนำในด้านเทคนิคสำหรับโฆษณาในแต่ละรูปแบบ เช่น Image, Video, Carousel, Collection, Stories รวมไปถึงตำแหน่งในการแสดงโฆษณาที่เป็นข้อมูลอย่างทางการจาก Facebook คุณจะได้ทราบว่าในการทำโฆษณาแต่ละแบบต้องทำขนาดเท่าไหร่ ขนาดของไฟล์ จำนวนตัวอักษร และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์โฆษณาได้ง่ายมากขึ้น

1.Facebook Image Ads

1.Facebook-image-ads

แม้ว่าวิดีโอจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โฆษณาจำนวนมากยังคงใช้เป็นรูปภาพ ซึ่งสิ่งนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันว่าโฆษณารูปแบบภาพสามารถสร้างได้ง่ายกว่าการทำวิดีโอ 

ซึ่งขนาดและข้อกำหนดอย่างทางการสำหรับโฆษณาแบบรูปภาพบนฟีดของ Facebook มีข้อกำหนดดังนี้

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ

 • ประเภทของไฟล์ : JPG หรือ PNG (Note: หากคุณต้องการอัปโหลดภาพเคลื่อนไหวแบบไฟล์ GIF ให้ใช้เป็นโฆษณารูปแบบวิดีโอ)
 • อัตราส่วน : 1.91:1 ถึง 1:1
 • ความละเอียด : อย่างน้อย 1080 x 1080 pixels 

คำแนะนำสำหรับข้อความ

 • ข้อความหลัก : 125 ตัวอักษร
 • หัวเรื่อง : 40 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย : 30 ตัวอักษร

คำแนะนำด้านเทคนิค

 • ขนาดไฟล์สูงสุด 30MB
 • ความกว้างขั้นต่ำ : 600 pixels
 • ความสูงขั้นต่ำ : 600 pixels

ตำแหน่งในการแสดงโฆษณา

 • Facebook Feed
 • Facebook Right Column
 • Facebook Instant Articles
 • Facebook In-Stream Video
 • Facebook Marketplace
 • Facebook Stories
 • Facebook Search Results
 • Instagram Stories
 • Instagram Feed
 • Instagram Explore
 • Audience Network Native, Banner, Interstitial
 • Sponsored Message
 • Messenger Inbox
 • Messenger Stories

2.Facebook Video Ads

2.Facebook-video-ads

วิดีโอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่โฆษณารูปแบบวิดีโอบน ฟีด Facebook เพิ่มมากขึ้น (แต่โฆษณาตัวนี้จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากโฆษณาวิดีโอในสตรีมของ Facebook ซึ่งมีขีดจำกัดความยาวไม่เกิน 10 วินาที)

โฆษณาวิดีโอบนฟีด Facebook มีความเหมือนกับโฆษณาแบบรูปภาพ แต่ใช้วิดีโอแทนภาพนิ่ง ซึ่งมีข้อขนาดและข้อกำหนดอย่างทางการสำหรับโฆษณาแบบวิดีโอบนฟีดของ Facebook มีข้อกำหนดดังนี้

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ

 • ประเภทของไฟล์ : MP4, MOV หรือ GIF 
 • อัตราส่วน : 4:5 
 • การตั้งค่าวิดีโอ : H.264 compression, square pixels, fixed frame rate, progressive scan และ stereo AAC audio compression at 128 kbps+
 • ความละเอียด : อย่างน้อย 1080 x 1080 pixels 
 • คำบรรยายวิดีโอ : ไม่บังคับ, แต่แนะนำให้มี
 • เสียงวิดีโอ : ไม่บังคับ, แต่แนะนำให้มี

คำแนะนำสำหรับข้อความ

 • ข้อความหลัก : 125 ตัวอักษร
 • หัวเรื่อง : 40 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย : 30 ตัวอักษร

คำแนะนำด้านเทคนิค

 • ความยาววิดีโอ : 1 วินาที ถึง 240 นาที
 • ขนาดไฟล์สูงสุด : 4GB
 • ความกว้างขั้นต่ำ : 120 pixels
 • ความสูงขั้นต่ำ : 120 pixels

ตำแหน่งในการแสดงโฆษณา

 • Facebook Feed
 • Facebook Instant Articles
 • Facebook In-Stream Video
 • Facebook Marketplace
 • Facebook Stories
 • Facebook Search Results
 • Facebook Video Feeds
 • Instagram Stories
 • Instagram Feed
 • Instagram Explore
 • Audience Network Native, Banner, Interstitial
 • Audience Network Rewarded Video
 • Messenger Stories

3.Facebook Carousel Ads

โฆษณา Facebook แบบ Carousel ช่วยให้แบรนด์สามารถนำเสนอรูปภาพ หรือวิดีโอ ของสินค้าได้หลากหลายรายการในโฆษณาเดียว

ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูสไลด์ของโฆษณาเพื่อดูรายการสินค้าที่แตกต่างกันไป  ซึ่งโฆษณาแบบ Carousel สามารถใช้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอผสมกันในการสร้างโฆษณา โดยที่รายละเอียดของ Facebook ads size มีดังนี้

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ

 • ประเภทของไฟล์รูปภาพ : JPG หรือ PNG 
 • ประเภทของไฟล์วิดีโอ : MP4, MOV หรือ GIF 
 • อัตราส่วน : 1:1 
 • ความละเอียด : อย่างน้อย 1080 x 1080 pixels 

คำแนะนำสำหรับข้อความ

 • ข้อความหลัก : 125 ตัวอักษร
 • หัวเรื่อง : 40 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย : 20 ตัวอักษร
 • Landing Page URL : จำเป็นต้องใส่

คำแนะนำด้านเทคนิค

 • จำนวนของ Carousel Cards : 2 ถึง 10
 • ขนาดไฟล์สูงสุดของรูปภาพ : 30MB
 • ขนาดไฟล์สูงสุดของวิดีโอ : 4GB
 • ความยาววิดีโอ : 1 วินาที ถึง 241 นาที

ตำแหน่งในการแสดงโฆษณา

 • Facebook Feed
 • Facebook Right Column
 • Facebook Instant Articles
 • Facebook Marketplace
 • Facebook Stories
 • Facebook Search Results
 • Instagram Stories
 • Instagram Feed
 • Audience Network Native, Banner, Interstitial
 • Messenger Inbox
carousel-ads

4.Facebook Collection Ads

โฆษณา Facebook แบบ Collection ช่วยให้ผู้คนสามารถดูแคตตาล็อกสินค้าบนมือถือได้ง่าย โฆษณา Collection จะประกอบไปด้วยวิดีโอหรือรูปภาพหลักหนึ่งภาพ กับรูปภาพประกอบขนาดเล็กสี่ภาพ ในรูปแบบคล้ายตาราง

เมื่อมีคนกดคลิกที่โฆษณา Collection พวกเขาจะถูกนำไปที่หน้า Instant Experience ด้วยการโหลดที่รวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ออกจาก Facebook 

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ

 • ประเภทของไฟล์รูปภาพ : JPG หรือ PNG 
 • ประเภทของไฟล์วิดีโอ : MP4, MOV หรือ GIF 
 • อัตราส่วน : 1:1 
 • ความละเอียด : อย่างน้อย 1080 x 1080 pixels 

คำแนะนำสำหรับข้อความ

 • ข้อความหลัก : 125 ตัวอักษร
 • หัวเรื่อง : 40 ตัวอักษร
 • Landing Page URL : จำเป็นต้องใส่

คำแนะนำด้านเทคนิค

 • Instant Experience: จำเป็นต้องใส่
 • ขนาดไฟล์สูงสุดของรูปภาพ : 30MB
 • ขนาดไฟล์สูงสุดของวิดีโอ : 4GB

ตำแหน่งในการแสดงโฆษณา

 • Facebook Feed
 • Instagram Stories
 • Instagram Feed
collection-ads

5.Facebook Stories ads

คุณสามารถสร้างโฆษณาแนวตั้งแบบเต็มหน้าจอที่จะปรากฏอยู่ระหว่าง Stories หากคุณใช้เป็นรูปภาพจะปรากฏเป็นเวลา 5 วินาที เว้นแต่ว่าผู้ใช้งานจะปัดออก แต่ถ้าหากคุณเลือกใช้เป็นวิดีโอโฆษณาจะแสดงตลอดความยาวของวิดีโอเป็นเวลา 15 วินาที ซึ่งคุณสามารถใช้รูปภาพและวิดีโอสั้นๆผสมผสานด้วยกันได้ในโฆษณาเดียว

ที่สำคัญ Facebook ads size ของ Stories เราต้องอย่าลืมเหลือพื้นที่ประมาณ 250 pixels ที่ด้านบนและด้านล่างของแต่ละสไลด์ เนื่องจากเป็นพื้นที่แสดงรูปโปรไฟล์และคำ Call to action

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ

 • ประเภทของไฟล์รูปภาพ : JPG หรือ PNG 
 • ประเภทของไฟล์วิดีโอ : MP4, MOV หรือ GIF 
 • อัตราส่วน : 9:16
 • ความละเอียด : อย่างน้อย 1080 x 1080 pixels 
 • คำบรรยายวิดีโอ : ไม่บังคับ, แต่แนะนำให้มี
 • เสียงวิดีโอ : ไม่บังคับ, แต่แนะนำให้มี

คำแนะนำสำหรับข้อความ

 • ข้อความหลัก : 125 ตัวอักษร
 • หัวเรื่อง : 40 ตัวอักษร

คำแนะนำด้านเทคนิค

 • ขนาดไฟล์สูงสุดของรูปภาพ : 30MB
 • ความกว้างขั้นต่ำของรูปภาพและวิดีโอ : 500 pixels 
 • ความยาววิดีโอ : 1 วินาที ถึง 2 นาที
 • ขนาดไฟล์สูงสุดของวิดีโอ : 4GB

ตำแหน่งในการแสดงโฆษณา

 • Facebook Stories
 • Instagram Stories
 • Messenger Stories

สรุป

การสร้างโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Facebook มีข้อกำหนดต่างๆที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบโฆษณา ซึ่งคุณควรศึกษาก่อนว่าต้องใช้ไฟล์แบบไหน อัตราส่วนเท่าไหร่ ความละเอียดของไฟล์ ตัวตัวอักษรจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้การทำโฆษณาของคุณสามารถทำงานได้อย่างราบลื่นและไม่ต้องเสียเวลา ในการมานั่งแก้ไขโฆษณาของคุณอีกรอบ หรือพลาดโอกาส จังหวะเวลาทำเงินในการนำส่งโฆษณาออกไป

แหล่งที่มา

https://www.facebook.com/business/ads-guide
https://influencermarketinghub.com/facebook-ad-sizes

Facebook-ads-size-update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *