Media Planning คืออะไร?

what-is-media-planning

ปัจจุบันคอนเทนต์บนโลกออนไลน์มีการแข่งขันที่สูงในหลายๆธุรกิจ การที่เราปล่อยคอนเทนต์หรือสื่อสารสิ่งใดออกไปโดยที่ไม่มีการวางแผนใดๆ จะทำให้กลายเป็นการปล่อยหมัดภายในอากาศ ไม่เพียงแต่ต้องใช้กำลังในการทำแต่กลับไม่ได้ผลลัพท์ใดๆกลับมา

ในการเผยแพร่คอนเทนต์หรือการใช้ช่องทางต่างๆ คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายในการสื่อสารออกไป และจัดระเบียบแบบแผนในการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการทำงาน และติดตามวัดผล ซึ่งในการทำ Media Planning หรือแผนการสื่อสารจะสามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการและง่ายต่อการวิเคราะห์ เพื่อวัดผลความสำเร็จ

Media Planning คืออะไร?

การวางแผนสื่อ (Media Planning) คือ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจว่าจะทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และบ่อยเพียงใด เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจำนวนมากที่สุด ด้วยข้อความที่ถูกต้อง และสามารถสร้างผลลัพท์ได้ตามที่ต้องการ

กระบวนการนี้รวมไปถึงการตัดสินใจว่าจะสื่อสารคอนเทนต์แบบไหน ไปยังช่องทางใด เพื่อเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การลงมือทำ ROI และอื่นๆ

media-plan

ประโยชน์ของการทำ Media Planning

 • ทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับที่ลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านคอนเทนต์ของคุณ
 • ช่วยในการตัดสินใจว่าช่องทางใด และแพลตฟอร์มไหนที่คุณจะสามารถแบ่งปันคอนเทนต์
 • การกำหนดช่วงเวลา ความถี่ ของคอนเทนต์ที่คุณเผยแพร่และแบ่งปัน
 • สามารถติดตามและควบคุมงบประมาณของคุณได้ในทุกช่วงตั้งแต่การสร้าง เผยแพร่ และแบ่งปันคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจ
 • ช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อวัดผลความสำเร็จของกระบวนการวางแผนการสื่อสาร

ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสาร (Media Planning) 

media-planning-process

ในขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสาร คุณสามารถไปใช้งานได้และปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับเป้าหมาย ซึ่งในการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณต้องการ ขั้นตอนทั้งหมดประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

1.การทำวิจัยการตลาด

สิ่งแรกที่คุณต้องทำเมื่อเริ่มต้นวางแผนการสื่อสารหรือต้องการพัฒนากระบวนการวางแผนคือ การวิจัยตลาด ซึ่งการวิจัยตลาดจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและปรับปรุงพัฒนาคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงการทำโฆษณาให้ตรงใจและตอบโจทย์กับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นจากการสร้าง Buyer Personas และศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณ ตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการและลูกค้าปัจจุบันของคุณคือใคร พวกเขามีลักษณะเป็นอย่างไร มีความต้องการและความคาดหวังอย่างไรบ้างกับแบรนด์ของเรา

ด้วยข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า คุณควรจะใช้คอนเทนต์แบบไหน และช่องทางใด ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด และทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนจากผู้ชมให้กลายเป็นผู้ซื้อได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเลือกช่องทางใดในการส่งโฆษณาออกไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสมที่สุด

2. ระบุวัตถุประสงค์การวางแผนการสื่อของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นวางแผนการสื่อสารอย่าลืมคำนึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการวางแผน เพื่อช่วยนำทางให้คุณสามารถทำงานตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายยังช่วยให้คุณทราบว่าคอนเทนต์และแพลทฟอร์มไหนที่ตอบโจทย์กับคุณมากที่สุด 

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างแผนการสื่อสารคอนเทนต์สำหรับ Facebook และ Instagram เป้าหมายของคุณคือ การปรับปรุงกระบวนการสร้างคอนเทนต๋ให้ทันต่อเวลาที่ต้องการ จากนั้นทำการตั้งโพสต์ล่วงหน้าสำหรับทั้งสองแพลทฟอร์ม

ด้วยวิธีนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าโพสต์ของคุณจะสามารถสื่อสารออกไปได้ทันต่อเวลาและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชม ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและเข้าไปอยู่ในใจของพวกเขาได้

3. การกำหนดเทมเพลตการวางแผนการสื่อสาร

เทมเพลตสำหรับการวางแผนการสื่อสารที่ใช้งานง่ายมีจำนวนมาก และยังช่วยในการวางกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของคอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ 

เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการคอนเทนต์ ตั้งแต่การทำงานภายในทีม การเผยแพร่และแบ่งปันคอนเทนต์ไปในช่องทางต่างๆ เช่น เทมเพลตแบบปฏิทิน และเทมเพลตกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย เนื่องจากเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับงานแต่ละประเภททำให้คุณจะมีเทมเพลตที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้นคุณสามารถทดลองปรับเปลี่ยนหรือรวมเทมเพลตต่างๆเข้าด้วยกันได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างแผนการทำโพสต์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Intagram คุณจะต้องเลือกเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพและสามารถวางแผนการทำงานภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ในข้อที่ 2 ด้วยเช่นกัน

4. นำแผนที่วางเอาไว้มาลงมือทำ

เมื่อทุกท่านทำการวิจัยตลาด กำหนดวัตถุประสงค์ และเลือกเทมเพลตแล้วจึงทำการตรวจสอบว่าทุกฝ่ายหรือทีมที่มีส่วนร่วมกับแผนนั้นได้รับทราบ เข้าใจ และสามารถเข้าถึงรายละเอียดในการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำตามแผนได้อย่างรายรื่น

เมื่อทำความเข้าใจถึงแผนการสื่อสารแล้ว จึงกระจายงานและความรับผิดชอบให้แต่ละทีม และสร้างช่องทางกลางที่ทุกคนสามารถติดต่อ สอบถามรวมไปถึงการสื่อสารเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้

เมื่อย้อนกลับไปที่ตัวอย่างข้างต้นหากคุณต้องทำแผนการสื่อสารบนช่องทาง Facebook และ Instagram คุณใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของแผน คุณจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

5. ประเมินความสำเร็จของคุณ

ไม่ว่าการวางแผนการสื่อสารของคุณจะวนเวียนเกี่ยวกับโพสต์แต่ละชิ้นบน Instagram หรือแคมเปญทั่วทั้งบริษัท แต่อย่าลืมที่จะวัดผลความสำเร็จของแผนคุณด้วย

อย่าลืมที่จะทบทวนตัวเองและทีมของคุณ

 • แผนที่เราวางเอาไว้ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายหรือไม่
 • เทมเพลตและเครื่องมือที่เลือกใช้ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพหรือไม่

วิธีที่คุณใช้ประเมินความสำเร็จของแผนต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับธุรกิจทั้งเป้าหมายที่เกี่ยวกับช่องทาง คอนเทนต์ และคุณค่าที่คุณหวังว่าจะได้รับ

สรุป

ในการวางแผนสื่อสารจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำให้คุณสามารถสื่อสารข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ช่องทางที่ใช่ และเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการทำงานต่างๆภายในทีมก็สามารถควบคุมและทำตามแผนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารประกอบไปด้วย

 1. การทำวิจัยการตลาด
 2. ระบุวัตถุประสงค์การวางแผนการสื่อของคุณ
 3. การกำหนดเทมเพลตการวางแผนการสื่อสาร
 4. นำแผนที่วางเอาไว้มาลงมือทำ
 5. ประเมินความสำเร็จของคุณ

แหล่งอ้างอิง

https://blog.hubspot.com/marketing/media-planning?hubs_post-cta=anchor&hsCtaTracking=06be2561-5d3b-4f4d-9528-f4be442cde76%7Cf12de5d9-1976-4234-96ad-aefe3af2a2a1&hubs_signup-url=offers.hubspot.com%2Ffacebook-ad-examples&hubs_signup-cta=f3507b84-ad3e-4df5-97a5-72550ac2860c&submissionGuid=c5f52328-ca57-446a-a0aa-fb07e9fcf980

https://contentmarketinginstitute.com/2021/02/media-planning-strategy-social/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *