Content 101 : EP.2ก้าวแรกในการเริ่มต้นวางกลยุทธ์คอนเทนต์

first-step-content-strategy

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเรื่องคอนเทนต์ หรือเคยลองทำผิดทำถูก คิดคอนเทนต์ได้เมื่อไหร่ก็ทำ ไม่มีการวางแผนมาก่อน และกำลังมองหาวิธีในการสร้างคอนเทนต์ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้จริง บทความนี้เราจะเริ่มต้นกันตั้งแต่ก้าวแรกในการวางกลยุทธ์คอนเทนต์ มีอะไรบ้างนั่นไปดูกันเลยค่ะ

Step 1: ทบทวนเป้าหมายธุรกิจของคุณ

วัตถุประสงค์ : ทบทวนเป้าหมายสูงสุดของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังสร้างกลยุทธ์คอนเทนต์ที่ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้

กลยุทธ์คอนเทนต์ใช้ไม่ได้ผล มักเป็นเพราะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของบริษัท ดังนั้น ขั้นตอนที่หนึ่งคุณจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือ คุณเป็นใคร ตำแหน่งของคุณในตลาด วิธีที่คุณแข่งขัน และสิ่งที่คุณพยายามทำให้สำเร็จ คุณอาจคิดว่าคุณรู้ข้อมูลนี้อยู่แล้ว แต่การทบทวนข้อมูลอีกครั้งจะเป็นประโยชน์เสมอ

How to Do It

ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

 • เป้าหมายธุรกิจของคุณคืออะไร?
 • ตำแหน่งของคุณในตลาดคืออะไร?
 • ใครคือคู่แข่งของคุณ?

ซึ่งการทำความเข้าใจคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มันจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ผ่านเนื้อหาคอนเทนต์ เมื่อคุณสามารถเติมเต็มช่องว่างการสื่อสารข้อความในอุตสาหกรรมของคุณ (หรือสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งของคุณ) คุณจะสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ 

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องทบทวนองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ ซึ่งรวมถึง:

 • หัวใจหลักของแบรนด์ (วัตถุประสงค์, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม)
 • การสื่อสารแบรนด์ (สโลแกน, คุณค่า, แกนหลักในการสื่อสารข้อความ ฯลฯ)
 • เอกลักษณ์ที่เป็นสื่อแทนตัวแบรนด์ (โลโก้, สี, ตัวอักษร ฯลฯ)

องค์ประกอบทั้งสามจะต้องสะท้อนให้เห็นในกลยุทธ์คอนเทนต์ของคุณ หากคุณต้องการเล่าเรื่องราวที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าคุณเป็นใคร

Step 2: ทำการตรวจสอบเนื้อหาคอนเทนต์

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบระบบการทำงานของคอนเทนต์คุณว่าเป็นอย่างไรในขณะนี้ อะไรที่ขาดหายไป และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงได้

กลยุทธ์คอนเทนต์ที่ดีจะต้องครอบคลุม เชื่อมโยง และมีความตั้งใจที่ชัดเจนว่าต้องการอะไร นั่นหมายความว่า คอนเทนต์ทุกชิ้นทำขึ้นมาจากเหตุผลบางอย่าง และเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ปัญหาคือทีมส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับปริมาณจำนวนของคอนเทนต์มากกว่าคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายแบบวันต่อวันมากกว่าการมองไปที่ภาพรวม ทิศทางของคอนเทนต์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายทางได้หรือไม่

การทำคอนเทนต์แบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการตลาดคอนเทนต์ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วยังไม่ได้สร้างผลลัพท์อะไรอีกด้วย

ในขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหานี้คือ การพิจารณาคอนเทนต์ของคุณแบบองค์รวม ด้วยการตรวจสอบความเหมาะสมของคอนเทนต์ ด้วยการพิจารณาจาก

 • ประเภทคอนเทนต์ที่คุณกำลังจะสร้าง 
 • ข้อความแบบไหนที่คุณควรสื่อสารหรือแบบไหนไม่ควรสื่อสารออกไป 
 • คอนเทนต์แบบไหนที่ใช้ได้ผลและแบบไหนที่ไม่ได้ผล

คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการสร้างกลยุทธ์ และบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับผู้คน

How to Do It

ในการดำเนินการตรวจสอบอย่างถูกต้อง คุณจะต้องตรวจสอบตัวอย่างเนื้อหาที่คุณ (และคู่แข่งของคุณ) และนำเสนอออกไปยังผู้ชม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคอนเทนต์มักจะถูกแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่หลัก ดังนี้

 1. Brand – เนื้อหาเกี่ยวกับบริษัทของคุณ คุณเป็นใคร สิ่งที่คุณสนใจ 
 2. Talent – คอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์ของนายจ้าง วัฒนธรรม
 3. Editorial – คอนเทนต์ที่ให้ความรู้ ความบันเทิง แรงบันดาลใจ
 4. Performance – เนื้อหาเชิงกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อขับเคลื่อน KPI ที่เฉพาะเจาะจง
 5. Product – เนื้อหาที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

Step 3: ตรวจสอบเครื่องมือของคุณ

วัตถุประสงค์ : สำรวจภาพรวมของเครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ในการวางแผนการตลาดคอนเทนต์เราอาจต้องใช้เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจำนวนมาก ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากแต่เครื่องมือเหล่านี้ก็มีความซับซ้อนเล็กน้อย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะตรวจสอบหาสิ่งที่ทับซ้อนกันของเครื่องมือที่คุณมีอยู่ ก่อนที่คุณจะสร้างกลยุทธ์ใหม่ด้วยเหตุผลหลายประการ

 1. คุณอาจพบโอกาสในการลดต้นทุนหรือรวมเครื่องมือเข้าด้วยกัน (เช่น คุณจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้ หรือใช้สิ่งหนึ่งสำหรับงานที่อย่างอื่นสามารถทำได้)
 2. คุณสามารถระบุความเป็นเจ้าของ ติดตามสถานะการสมัคร ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีสิ่งที่จำเป็นเสมอ
 3. คุณสามารถระบุสิ่งที่คุณต้องการได้ (เช่น หากคุณวางแผนที่จะสร้างวิดีโอเพิ่มเติมในอนาคต คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการตัด แก้ไข)

How to Do It

ทำการแบ่งหมวดหมู่เครื่องมือออกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้เห็นถึงรายการเครื่องมือที่คุณใช้สร้าง ควบคุม และกระจายคอนเทนต์ของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด เช่น

 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • แพลตฟอร์มการตั้งเวลาและการเผยแพร่คอนเทนต์
 • Blog
 • แพลตฟอร์มและเครื่องมือโซเชียลมีเดีย
 • ระบบการจัดการคอนเทนต์
 • การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • เครื่องมือ Social listening
 • เครื่องมือ SEO
 • เครื่องมือออกแบบและสร้างแผนภูมิ
 • Marketing automation
 • Email marketing
 • ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • แพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ Paid media
 • ตัวสร้างหน้า Landing Page

หลังจากที่คุณทำตามทั้งสามขั้นตอนข้างต้น จะช่วยให้คุณได้ทบทวนถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่คุณต้องการที่จะบรรลุ คอนเทนต์แบบไหนที่คุณจะสร้าง สร้างไปเพื่อใคร และสุดท้ายเครื่องมือแบบไหนที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถลดต้นทุนในการซื้อเครื่องมือต่างๆ ลงแต่ใช้ฟีเจอร์ร่วมกันในชิ้นเดียว

 

แหล่งที่มา : https://www.columnfivemedia.com/how-to-create-a-content-strategy

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *